Hjælp børn og unge, der har problemer


Du er vigtig for børn og unges trivsel. Udover at være en faglig støtte i hverdagen er du også en voksen, som kan gøre en forskel, når et barn har det svært.

Ensomhed, mobning, psykiske problemer, omsorgssvigt, druk eller vold i hjemmet er ikke noget, som børn og unge skal håndtere alene. Desværre er det langt fra alle, der har en voksen at støtte sig til, og børn og unge har brug for voksenhjælp til at komme videre. Men det er ikke nogen let opgave at håndtere, når et barn har det svært.

Gode råd

Børnerådet har i samarbejde med Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole & Forældre, De Offentlige Tandlæger, Danske Skoleelever, Børnehaveklasseforeningen og Skolelederforeningen lavet en guide med en række gode råd til dig. Det er råd, som du kan bruge i dialogen med børn og unge om svære emner og deres rettigheder. Det er råd, du kan bruge i samtalen med forældre, dine kollegaer og dine ledere. Det er råd, som du kan støtte dig til, hvis du har mistanke om, at et barn mistrives.

Mere hjælp

Du kan også kontakte FagTelefonen, hvis du arbejder med børn og unge - og du ønsker råd og vejledning eller har et spørgsmål i forbindelse med en børnefaglig problemstilling. Du kan ringe til FagTelefonen på 35 55 55 58 mandag til torsdag kl. 11-15.

Hvis du som forælder er i tvivl om barnets tarv - fx i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse - eller hvis du oplever, at dit barn ikke trives, kan du ringe til ForældreTelefonen på 35 55 55 57 i deres åbningstid.