”Det kan bekymre mig, at jeg ikke ved, hvad jeg vil være endnu”

Mange unge i 8. klasse fortæller, at de føler sig pressede i deres hverdag. De bekymrer sig meget om fremtiden. Bekymringerne handler bl.a. om skole, karakterer og om at vælge ungdomsuddannelse.


2615 unge i 8. klasse har fortalt om pres på ungdomslivet i en ny undersøgelse fra Børnerådet. Undersøgelsen viser, at mange unge i 8. klasse føler sig pressede engang imellem, og nogle føler sig pressede ofte eller hele tiden.

Nyhed_pres på ungdomslivet_graf over pres.JPG


En af pigerne i 8. klasse fortæller om, hvorfor hun føler sig presset: ”Om jeg ville kunne udfylde de krav, de kræver for at komme ind på den uddannelse, jeg vil.” Over halvdelen af de unge i 8. klasse mener, at presset kommer fra skolen.

Flere unge bekymrer sig om skole og uddannelse, og mange synes, at der er svært at vælge, hvad de vil efter grundskolen. En af de unge i 8. klasse fortæller: ”Hvordan det fagligt kommer til at gå, eller hvad der skal ske efter skolen, og hvor jeg skal tage min videre uddannelse. Der er bare meget at tænke over, synes jeg.”

Hvis man er presset og bekymrer sig meget om fremtiden, kan det have betydning for, hvordan man har det. Nogle unge sover dårligt, er kede af det eller føler sig ensomme. Hvis du føler dig presset eller har det svært, er det vigtigt at tale med nogen om det.

Hos Elevtelefonen kan du få hjælp og vejledning om alt, der har med skolen at gøre – fx afgangsprøver, UU-vejledning, elevrettigheder, mobning eller elevinddragelse. Du kan skrive en mail, chatte eller ringe til Elevtelefonen.

Du kan også kontakte BørneTelefonen eller headspace, hvis du har brug for en at snakke med.


BØRNEKONVENTIONEN