Halvdelen af dine venner kender ikke deres rettigheder. Gør du?

boernekonventionen.jpg

Hver anden ung kender ikke sine rettigheder. Det viser en ny undersøgelse som Børnerådet har lavet.


I en ny undersøgelse, har Børnerådet spurgt over 1.500 fra 8. klasserne i hele Danmark, om de kender deres rettigheder. Halvdelen af dem svarer, at de ikke kender deres rettigheder særlig godt.

Undersøgelsen viser også, at det kun er én ud af ti, som synes de kender deres rettigheder godt.

Formanden for Børnerådet hedder Per Larsen og han synes, at der brug for at man får mere at vide om sine rettigheder i skolen.

”Desværre ser vi, at alt for mange unge mangler viden om deres rettigheder. Derfor vil jeg opfordre regeringen og undervisningsministeren til at sørge for, at Børnekonventionen kommer på skoleskemaet, så alle børn og unge får kendskab til deres egne rettigheder,” siger han.

Børnekonventionen er en aftale mellem næsten alle lande i verden, som giver børn og unge særlige rettigheder.

En rettighed kan for eksempel være, at ingen må slå dig, at du har lov til at gå i skole og har lov til at sige din mening – og blive hørt.

Her på Børneportalen kan du læse meget mere om Børnekonventionen og dine rettigheder.

Om undersøgelsen

Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Familieliv’, der stiller skarpt på, hvordan elever i 8. klasse oplever og forholder sig til familieliv – herunder emner som skilsmisse, rettigheder, hverdagsliv, fritidsliv og afsavn. Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.537 elever i 8. klasse samt interviews med seks elever fra 8. klasse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj 2015. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i Børneindblikket.