Kriterier for rådgivningstilbud

For at kunne optræde som rådgivningstilbud på Børneportalen, er herunder defineret et sæt kriterier.


Landsdækkende

Ingen skal ringe til rådgivningstilbud, som Børneportalen henviser til, for blot at blive afvist. Da vi ikke har mulighed for at lave geografisk differentierede oversigter, vil vi kun medtage rådgivningstilbud, der henvender sig til børn og unge fra hele landet.

Gratis

Rådgivningstilbuddene skal yde gratis rådgivning. Telefonopkald og sms'er må gerne takseres, men kun til almindelig telefon/sms takst.

Anonymt

Børn og unge skal kunne henvende sig anonymt, og rådgivningstilbuddet skal på overbevisende måde garantere anonymiteten. Tilbud, der kræver log-in, eller tilbud hvor man skal angive mere end blot fornavn og e-mailadresse betragtes ikke som anonyme.

Uddannet eller trænet personale

Personalet, der modtager børn og unges henvendelse skal have en relevant uddannelse eller træning i at håndtere henvendelserne. Det samme gælder det personale, der yder den konkrete rådgivning. Personerne må gerne være frivillige/ulønnede, men de skal som minimum have gennemgået et relevant træningsforløb, der kvalificerer dem til at håndtere henvendelser fra børn og unge og til at yde rådgivning.

Hjemmeside rettet mod børn/unge

Rådgivningstilbuddene skal have en hjemmeside, der i sprog, udseende og funktionalitet henvender sig til børn og unge i 10 til 15 års alderen.

Børnevenlig kanalpolitik

Som minimum skal børn og unge kunne kontakte rådgivningstilbuddene pr. telefon og e-mail.

Børnevenlige åbningstider

Rådgivningstilbuddene skal have åbningstider, der tillader børn og unge at henvende sig uden for almindelig arbejds- og skoletid.

Alment anerkendt

Rådgivningstilbuddet skal være almindeligt respekteret i det børnefaglig miljø. Kontroversielle eller eksperimenterende tilbud - eller tilbud der ikke kan skaffes tilstrækkelige oplysninger om, kan ikke medtages på Børneportalen.

Yderligere info


Kontakt:

Kontaktpersom i Børnerådet:
Elisabet Worup Bertelsen

email: eller tlf: 3378 3312

Modelfotos:

Alle billeder på Børneportalen er modelbilleder. Børn, unge og voksne på billederne har ikke relation til de emner eller situationer, der behandles på Børneportalen.

 

Organisationer som Børneportalen
samarbejder med

Kriterier for rådgivningstilbud
på Børneportalen