Anbragt - dine rettigheder

Det kan være svært at skulle bo et fremmed sted. Hvordan finder du ud af, hvad du må, og hvad du ikke må? Uanset om du bor i en plejefamilie, på et opholdssted eller på en behandlingsinstitution, så har du ret til have det godt og få hjælp, hvis du gerne vil have ændret noget.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

 • det vigtigste er, at børn og unge har det godt.
 • dine forældre - eller staten og kommunen - skal sørge for, at du har det godt.
 • hvis dine forældre ikke kan passe godt på dig, så skal kommunen sørge for, at du og din familie får hjælp.
 • kommunen skal lytte til, hvordan du gerne vil have, tingene skal være.
 • du skal have mulighed for at gå i skole, gå til fritidsaktiviteter og se dine venner og din familie, selvom du er ikke bor derhjemme.


Hvis du mener, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Ombudsmandens Børnekontor. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Serviceloven

I serviceloven står der, at kommunen har pligt til at hjælpe dig, hvis dine forældre ikke kan tage sig ordentligt af dig.

Serviceloven siger blandt andet, at:

 • du har ret til en god og tryg barndom med voksne, der tager sig af dig og giver dig de bedste muligheder for, at du kan udvikle dig.
 • du har lov til at sige, hvad du selv mener, når der bliver besluttet noget om dig.
 • hvis du skal anbringes uden for hjemmet, så skal kommunen lave en plan for, hvad der skal ske med dig, mens du ikke bor derhjemme. Planen skal de lave sammen med dig. 
 • du har ret til at have en bisidder med til møder med kommunen. En bisidder er en voksen, der kan hjælpe og støtte dig, så du får sagt det, du gerne vil.
 • du har ret til at se din familie og dine venner, hvis det er godt for dig, og du har lyst til det.
 • du har ret til at få en god forklaring, hvis kommunen beslutter, at du alligevel ikke må se din familie i en periode.
 • du har ret til at få lommepenge og tøjpenge.
 • din sagsbehandler skal tale med dig om, hvordan det går det nye sted.
 • din sagsbehandler skal tale med dig mindst to gange om året - men du kan altid ringe eller skrive, hvis du har behov for det.
 • når du fylder 12 år, har du ret til at klage over de beslutninger, der bliver taget om dig.
 • når du fylder 12 år, har du ret til at læse i de papirer, der bliver skrevet om dig - det kaldes for aktindsigt.
 • når du fylder 12 år, har du også ret til at få en advokat, hvis det skulle være nødvendigt.


Du kan læse hele serviceloven her


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


Skilt der peger mod hjælp og klag

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie, hvis du ikke kan bo derhjemme.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på emnesiden om at være anbragt og finde flere rådgivningstilbud.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive eller udfylde et elektronisk klageskema.


Vil du klage?

Hvis der er noget, du vil klage over i forbindelse med din anbringelse, skal du kontakte Ombudsmandens Børnekontor. På deres hjemmeside kan du se eksempler på, hvad man kan klage over. Men du kan også ringe eller skrive til dem og høre mere.

Hvis du er fyldt 12 år og allerede er anbragt, og du vil klage over en afgørelse, kommunen har taget, kan du kontakte Ankestyrelsen. De kan hjælpe dig med at klage, men det er ikke sikkert, at du får ret i din klage.