Børnekonventionen - dine rettigheder

Den 20. november 1989 besluttede verdens ledere, at børn har rettigheder - ligesom de voksne. Derfor vedtog de et sæt regler, de kaldte for Børnekonventionen. Herunder kan du læse den forkortede udgave.


Artikel 1 – Hvad er et barn?

Du er et barn, hvis du er under 18 år gammel.

 

Artikel 2 - Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination

Du har rettigheder – uanset hvordan du ser ud, hvad du tror på og hvor du kommer fra.

 

Artikel 3 - Sikring af barnets interesser

Voksne skal gøre det, der er bedst for børn.

 

Artikel 4 – Opfyldelse af konventionens hensigter

De voksne skal overholde det, der står i Børnekonventionen.

 

Artikel 5 – Forældres ansvar

Dine forældrene skal passe godt på dig. Hvis de ikke kan finde ud af det, skal de have hjælp til det.

 

Artikel 6 – Retten til livet

Du har ret til at leve – og det land du bor i skal hjælpe dig med et godt liv.

 

Artikel 7 - Navn og nationalitet

Du har ret til at have et navn og et hjemland – og til at kende dine forældre, lige fra du bliver født.

 

Artikel 8 – Beskyttelse af identitet

Staten skal sikre, at alle børn har et hjemland, et navn og en familie.

 

Artikel 9 – Forældres beskyttelse af barnet

Du skal leve sammen med dine forældre, hvis du har det godt hos dem. Hvis ikke, skal myndighederne hjælpe dig med at finde et andet sted, du kan bo.

 

Artikel 10 – Familiesammenføring

Du har ret til at bo sammen med dine forældre, uanset hvilket land de bor i.

 

Artikel 11 – Kidnapning

En land, som har skrevet under på Børnekonventionen, skal forhindre kidnapning af børn.

 

Artikel 12 – Retten til at udtrykke meninger

Du har ret til at have din egen mening, og den skal respekteres af de voksne.

 

Artikel 13 – Frihed til at udtrykke sig og til at få information

Du har ret til at sige, hvad du mener. Og du har ret til at søge, modtage og videregive information og viden.

 

Artikel 14 – Retten til at vælge religion

Du har ret til selv at bestemme, om du vil tro på en gud – og hvilken gud du vil tro på.

 

Artikel 15 – Foreningsfrihed

Du har ret til at være med i en forening. Du må også gerne lave din egen forening, så længe det ikke går ud over andres rettigheder.

 

Artikel 16 – Beskyttelse af privatliv

Du har ret til privatliv. For eksempel må andre ikke læse dine sms’er, beskeder, emails osv.

 

Artikel 17 – Informationer fra medier

Du har ret til at vide, hvad der sker i verden - det vil sige adgang til internet, tv, radio, aviser og bøger.

 

Artikel 18 – Børneopdragelse

Det er dine forældre der har hovedansvaret for din opdragelse.

 

Artikel 19 – Beskyttelse mod mishandling

Myndighederne skal beskytte dig, hvis du bliver udsat for vold, mobning eller mishandling.

 

Artikel 20 – Forældreløse børn

Myndighederne skal hjælpe børn, der ikke har nogen forældre.

 

Artikel 21 – Adoption

Staten skal sikre, at et barn kun bliver adopteret, hvis det er godt for barnet.

 

Artikel 22 - Flygtningebørn

Lande der har underskrevet Børnekonventionen skal sørge for, at flygtningebørn får det godt, og de skal samarbejde med organisationer om det (f.eks. Røde Kors, Læger uden Grænser og andre).

 

Artikel 23 – Børn med handicap

Hvis du har et handicap, har du ret til at blive hjulpet med at udvikle dig og få et godt liv.

 

Artikel 24 – Sundhed

Du har ret til at leve godt og sundt og komme til lægen, hvis du er syg.

 

Artikel 25 – Tilsyn med institutioner

Staten skal sørge for, at børn på institutioner har det godt.

 

Artikel 26 – Social sikkerhed

Alle børn har ret til social sikkerhed. Det vil sige hjælp og støtte fra staten, hvis man ikke kan klare sig selv.

 

Artikel 27 – Levestandard

Dine forældre skal sørge for, at du får mad, varme, tryghed, lærdom og kærlighed, så du kan udvikle dig. Hvis de ikke kan det, skal staten hjælpe dig.

 

Artikel 28 – Undervisning

Du har ret til gratis skolegang, og skolen skal behandle dig ordentligt.

 

Artikel 29 – Undervisningens målsætning

Du har ret til en god skole, som giver dig den nødvendige viden og udvikler dig som menneske.

 

Artikel 30 – Minoriteter

Hvis du kommer fra et mindretal, har du lov til at have din egen kultur, religion og eget sprog.

 

Artikel 31 – Hvile og fritid

Du har lov til at have fritid og tid til at lege samt lov til at deltage i forskellige aktiviteter.

 

Artikel 32 – Børnearbejde

Du skal beskyttes mod hårdt og farligt arbejde, der kan skade din sundhed og skolegang. Det land du bor i skal have en lov, der siger, hvor gammel du skal være, før du må arbejde.

 

Artikel 33 – Narko

Du skal beskyttes mod brug af narkotika og mod at arbejde med og sælge sådanne midler.

 

Artikel 34 – Seksuel udnyttelse

Du skal beskyttes mod seksuelt misbrug og udnyttelse, herunder prostitution og medvirken i pornografi.

 

Artikel 35 – Handel med og bortførelse af børn

Staten skal sørge for, at børn ikke bliver bortført og handlet.

 

Artikel 36 – Andre former for udnyttelse

Alle børn skal beskyttes mod alle former for udnyttelse.

 

Artikel 37 – Tortur og straf

Du må ikke blive udsat for tortur, og du skal behandles ordentligt, hvis du er i fængsel.

 

Artikel 38 – Krige og konflikter

Du skal beskyttes mod krig, og du må ikke være soldat.

 

Artikel 39 - Pleje til børn udsat for overgreb

Staten skal hjælpe børn, der har været udsat for forsømmelse, udnyttelse, misbrug eller tortur.

 

Artikel 40 – Behandling i retssager

I stedet for at straffe børn og unge, som har overtrådt loven, så skal staten hjælpe dem.

 

Artikel 41 – Til barnets bedste

Hvis et land har en lov, som er bedre end det, der står i Børnekonventionen, så skal den bruges i stedet.

 

Artiklerne 42-54

Staten skal på forskellige måder sørge for, at alle børn og voksne lærer, at der er noget, der hedder Børnekonentionen, og at den bliver overholdt og respekteret.