Dit liv online - dine rettigheder

Du har ret til at vide hvad dine rettigheder er på nettet. Og du har ret til at føle dig tryg på nettet uden at blive mobbet. Hvis du bliver mobbet på nettet, eller hvis du føler, at dit privatliv bliver krænket, er det vigtigt at spørge om hjælp hos de voksne. For der er faktisk nogle regler, der skal overholdes.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Den skal sørge for, at børn og unge i Danmark har det godt.

I Børnekonventionen står der blandt andet, at:

  • du ikke må udsættes for psykisk vold. Mobning er psykisk vold.
  • du har ret til beskyttelse og til, at nogen tager sig af dig.
  • du har ret til at sige din mening om, hvordan du vil have, at tingene skal være.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Loven

Når du er på nettet, er du beskyttet af flere love. De hedder Grundloven, Persondataloven, Menneskerettighedskonventionen og Straffeloven. Og de skal sikre, at du har det godt og trygt kan være på nettet. Her står der blandt andet, at:

  • ingen må fortælle noget, der er usandt – eller krænke dig.
  • ingen må true dig via sociale medier, sms eller e-mail.
  • ingen må læse dine private beskeder.
  • ingen må dele dine personlige oplysninger på nettet uden at have fået lov – det gælder også billeder, hvor man let kan se, at det er dig.

Hvis nogen ikke overholder loven og for eksempel mobber dig, siger noget, der er løgn om dig eller deler billeder af dig, du ikke vil have, så er det ikke okay. Og så kan det være en god ide at tale med en voksen som kan hjælpe dig.

Du kan også prøve at ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Cyberhus. Her sidder der nogle rådgivere, som vil hjælpe dig med hvad du kan gøre.

Skolen

Hvis du føler, at dine grænser på nettet bliver overtrådt på din skole, eller hvis du går i klasse med nogle, som gør ting, der ikke er i orden på nettet, kan du bede om hjælp. Din skole skal nemlig rette sig efter flere regler og love. De hedder Folkeskoleloven, Undervisningsmiljøloven og Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen. I de forskellige regler står der blandt andet, at:

  • skolen skal være et sundt og sikkert sted, hvor du har mulighed for at udvikle dig og lære noget.
  • alle skoler skal have en anti-mobbestrategi.
  • alle skoler skal skrive en rapport om, hvordan miljøet på skolen er – en undervisningsmiljø-rapport – og den skal du som elev kunne få fat på.

Hvis du ikke synes, at din skole lever op til reglerne, kan du klage. Men du skal altid starte med at klage til din skole. Hvis de ikke løser problemet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan man klager, kan du altid ringe til Børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand. Her sidder der altid nogle voksne, som kan hjælpe dig.

 


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Hvis du synes at nogen krænker dine rettigheder på nettet, kan du ringe til BørneTelefonen eller kontakte Cyberhus. Her kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det. De kan også hjælpe dig med at sende en mail eller ringe til de rigtige mennesker, så du er sikker på, at der bliver gjort noget ved dit problem.

Du kan også læse mere på vores emneside om dit live online.