Dit liv online - dine rettigheder

Du har ret til at vide hvad dine rettigheder er på nettet. Og du har ret til at føle dig tryg på nettet uden at blive mobbet. Hvis du bliver mobbet på nettet, eller hvis du føler, at dit privatliv bliver krænket, er det vigtigt at spørge om hjælp hos de voksne. For der er faktisk nogle regler, der skal overholdes.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

  • du ikke må udsættes for psykisk vold. Mobning er psykisk vold.
  • du har ret til beskyttelse og til, at nogen tager sig af dig.
  • du har ret til at sige din mening om, hvordan du vil have, at tingene skal være.


Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Loven

Når du er på nettet, er du beskyttet af flere love: Grundloven, Persondataloven, Straffeloven og Menneskerettighedskonventionen. Disse love skal sikre dine rettigheder på nettet.

I loven står der blandt andet, at:

  • ingen må fortælle noget, der er usandt – eller krænke dig.
  • ingen må true dig på nettet via sociale medier, e-mail eller apps.
  • ingen må læse dine private beskeder.
  • ingen må dele dine personlige oplysninger på nettet uden at have fået lov – det gælder også videoer og billeder.


Hvis du oplever, at dine rettigheder på nettet bliver krænket, og nogen ikke overholder loven fx. ved at dele billeder af dig mod din vilje, er det vigtigt at du taler med nogen om det. Du kan ringe eller skrive til SletDet, som kan hjælpe dig, hvis du har fået delt private eller krænkende informationer, billeder eller videoer. Du kan også kontakte Børnetelefonen, hvis du har brug for en at tale med.


Dine rettigheder i skolen

Hvis du oplever, at dine grænser på nettet bliver overtrådt af nogen på din skole, kan du bede om hjælp. Din skole skal nemlig rette sig efter flere forskellige regler og love: Folkeskoleloven, lov om undervisningsmiljø og Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen.

I de forskellige regler står der blandt andet, at:

  • skolen skal være et sundt og sikkert sted, hvor du har mulighed for at udvikle dig og lære noget.
  • alle skoler skal have en anti-mobbestrategi.
  • alle skoler skal skrive en rapport om, hvordan miljøet på skolen er. Det hedder en undervisningsmiljø-rapport, og den skal du som elev kunne få fat på.


Hvis du mener, at din skole ikke lever op til reglerne, kan du klage. Du skal altid starte med at klage til din skole. Hvis de ikke løser problemet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan man klager, kan du altid ringe til Ombudsmandens Børnekontor. Her sidder der nogle voksne, som kan hjælpe dig. Det er også muligt at klage over mobning på skolen direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


hjaelpskilt.jpg

Her kan du få hjælp

Hvis du har fået delt noget på nettet mod din vilje eller har oplevet noget andet ubehageligt online, kan du få hjælp hos SletDet.

Hos BørneTelefonen kan du også tale med en rådgiver om dine oplevelser på nettet.

Du kan også læse mere på emnesiden om dit liv online og finde flere rådgivningstilbud.