Etnisk - dine rettigheder

Uanset hvem du er, eller hvor du kommer fra, har du ret til at leve et godt og trygt liv. Du har også ret til ikke at blive behandlet anderledes end andre.

Hvis du og dine forældre er asylansøgende, og dine forældres sag bliver behandlet, skal hensynet til, hvordan du - eller dine søskende - har det, altid indgå i sagsbehandlingen.

Nogle børn og unge oplever, at deres familie presser dem, kontrollerer dem eller truer dem. Hvis det sker, har du mulighed for at få hjælp i kommunen. Du kan altid ringe til Etnisk Ung eller BørneTelefonen og få hjælp til at løse problemerne eller komme i kontakt med kommunen.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

I den står der blandt andet, at:

  • det vigtigste er, hvordan børn og unge har det.
  • du har ret til at sige din mening om ting, der har med dig at gøre,
  • alle børn og unge har ret til at blive behandlet ens, uanset hvor de eller deres forældre kommer fra
  • alle børn og unge har ret til at dyrke den religion, de har lyst til, og ret til at give udtryk for deres tanker og meninger - uden at de krænker andre. 

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.

 

Lov om ligebehandling og lov om forbud mod forskelsbehandling

I lovene står der blandt andet, at ingen må udsættes for forskelsbehandling pga. hudfarve, eller fordi de kommer fra et andet land. Loven slår også fast, at det er forskelsbehandling, hvis man bliver fravalgt pga. hudfarve, eller fordi man kommer fra et andet land end Danmark.

Du kan læse hele lov om etnisk ligebehandling her.

Du kan læse hele lov om forbud mod forskelsbehandling her.

 

Straffeloven

Straffeloven har paragraffer, der handler om, at man ikke må tale dårligt om andre eller såre dem med det, man siger. I nogle tilfælde kan det faktisk være strafbart, og der er særlige regler, som handler om at gøre andre ondt pga. deres hudfarve eller fordi de kommer fra et andet land.

Du kan læse hele straffeloven her.


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig - eller guide dig til den rigtige hjælp. 

Du kan også læse mere på vores emneside om at have en anden etnisk baggrund end dansk.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.