Etnisk - dine rettigheder

Uanset hvem du er, og hvor du kommer fra, har du ret til at leve et godt og trygt liv. Og du har ret til ikke at blive behandlet anderledes end andre.


Hvis du og dine forældre søger asyl, og dine forældres sag bliver behandlet, skal hensynet til, hvordan du og dine søskende har det, altid indgå i sagsbehandlingen.

Nogle børn og unge oplever, at deres familie presser dem, kontrollerer dem eller truer dem. Hvis det sker, har du mulighed for at få hjælp i kommunen. Du kan også ringe til Etnisk Ung eller BørneTelefonen, hvor der sidder rådgivere klar til at hjælpe dig.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

  • det vigtigste er, at børn og unge har det godt.
  • du har ret til at sige din mening om ting, der har med dig at gøre.
  • alle børn og unge har ret til at blive behandlet ens, uanset hvor de eller deres forældre kommer fra.
  • alle børn og unge har ret til at dyrke den religion, de har lyst til, og ret til at give udtryk for deres tanker og meninger - så længe det ikke går ud over andre. 


Hvis du mener, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Ombudsmandens Børnekontor. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Loven

I lov om etnisk ligebehandling og lov om forbud mod forskelsbehandling står der blandt andet, at ingen må udsættes for forskelsbehandling pga. hudfarve, eller fordi de kommer fra et andet land. Loven siger også, at det er forskelsbehandling, hvis man bliver fravalgt pga. hudfarve, religion eller fordi man kommer fra et andet land end Danmark.

Du kan læse hele lov om etnisk ligebehandling her

Du kan læse hele lov om forbud mod forskelsbehandling her

I Straffeloven står der blandt andet, at man ikke må tale dårligt om andre eller såre dem med det, man siger. I nogle tilfælde kan det være strafbart, og der er særlige regler, som handler om, at man ikke må gøre andre ondt pga. deres hudfarve eller fordi de kommer fra et andet land.

Du kan læse hele straffeloven her


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


Skilt der peger mod hjælp

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på emnesiden om at have en snden etnisk baggrund end dansk og finde flere rådgivningstilbud.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive eller udfylde et elektronisk klageskema.