Handicap - dine rettigheder

Det er dine forældres ansvar at sørge for, at du får den hjælp, du har brug for, når du lever med et handicap. Men der er også nogle ting kommunen du bor i skal gøre, så dit liv bliver så tæt på 'normalt' som muligt. Hvis dine forældre ikke gør det godt nok i forhold til at hjælpe dig, kan kommunen gribe ind.

Herunder kan du læse om dine rettigheder, når du lever med et handicap.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen gælder for alle børn i Danmark - også hvis man lever med et handicap. I den står der blandt andet, at:

 • staten - eller kommunen - skal sørge for, at alle børn og unge har den bedst mulige psykiske og fysiske sundhed.
 • hvis dine forældre ikke kan passe dig selv, skal kommunen sørge for, at du og din familie får hjælp.
 • kommunen skal lytte til, hvordan du gerne vil have, tingene skal være.
 • børn og unge, der lever med et handicap, har ret til særlig hjælp og støtte. De har også ret til, at deres forældre får hjælp til at passe dem, så de kan leve et godt og aktivt liv.
 • du skal have mulighed for at gå i skole, gå til ting i fritiden, få lægehjælp og se dine venner og din familie, selvom du er ikke bor derhjemme.

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.

 

Lov om social service

I serviceloven står der blandt andet, at den kommune, du bor i, har pligt til at hjælpe dig og din familie. Der står også, at:

 • du har ret til en god og tryg barndom, med voksne, der tager sig af dig og giver dig de bedste muligheder for, at du kan udvikle dig.
 • kommunen skal sikre, at den hjælp, du får, er til gavn for dig.
 • du har lov til at sige, hvad du selv synes, når der bliver besluttet noget om dig.
 • hvis du skal bo uden for hjemmet, skal kommunen lave en plan for, hvad der skal ske med dig, mens du ikke bor derhjemme. Planen skal de lave sammen med dig. 
 • når du fylder 12 år, har du ret til at klage over de beslutninger, der bliver taget om dig.

Du kan læse hele serviceloven her.

 

Sundhedsloven

Så længe du er under 15 år, bestemmer dine forældre over din lægebehandling. Men du har ret til at få information om din sygdom og behandling. Og lægen skal tage din mening med i sin vurdering af din behandling. 

Når du fylder 15 år, har du ret til selv at vælge, om du vil behandles eller ej - det kaldes 'at give samtykke'. Du har også ret til at læse i dine journaler om din behandling.

Selvom du delvist selv kan bestemme, hvordan du vil behandles, har dine forældre ret til at høre om dine beslutninger. I sundhedsloven står der også, at:

 • personalet på sygehuset kan vurdere, at du ikke selv kan forstå, hvad dine beslutninger betyder for din behandling og dit liv. Derfor kan de beslutte, at dine forældre skal give samtykke istedet for dig. 
 • læger altid må behandle dig, hvis du eller dine forældre ikke er i stand til at give samtykke - hvis du fx er besvimet, og det ikke er til at komme i kantakt med dine forældre.
 • du fx har ret til tandlægepleje og forebyggende sundhedsbehandling. 

Du kan læse hele sundhedsloven her.


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelp-klag-skilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig - eller guide dig til den rigtige hjælp. 

Du kan også læse mere på vores emneside om at leve med et handicap.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.

 

Vil du klage?

Hvis der er noget, du gerne vil klage over, skal du tage fat i Ombudsmandens Børnekontor. På deres hjemmeside kan du se eksempler på, hvad man kan klage over. Men du kan også ringe eller skrive til dem og høre mere.

Du kan også tage fat i Ankestyrelsen. De kan hjælpe dig med at finde ud af, om du bliver behandlet ordentligt og de kan hjælpe dig med at klage, hvis du gerne vil have lavet noget om.