Handicap - dine rettigheder

Det er dine forældres ansvar at sørge for, at du får den hjælp, du har brug for, når du lever med et handicap. Men der er også nogle ting kommunen du bor i, skal gøre, så dit liv bliver bedst muligt. Hvis dine forældre ikke hjælper dig nok, kan kommunen gribe ind.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt. Børnekonventionen gælder for alle børn i Danmark - også hvis man lever med et handicap.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

 • staten - eller kommunen - skal sørge for, at alle børn og unge har den bedst mulige psykiske og fysiske sundhed.
 • hvis dine forældre ikke kan passe dig, skal kommunen sørge for, at du og din familie får hjælp.
 • kommunen skal lytte til, hvordan du gerne vil have, tingene skal være.
 • børn og unge, der lever med et handicap, har ret til særlig hjælp og støtte. De har også ret til, at deres forældre får hjælp til at passe dem, så de kan leve et godt og aktivt liv.
 • du skal have mulighed for at gå i skole, gå til aktiviteter i fritiden, få lægehjælp og se dine venner og din familie, selvom du ikke bor derhjemme.


Hvis du mener, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Ombudsmandens Børnekontor. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Serviceloven

I serviceloven står der, at den kommune, du bor i, har pligt til at hjælpe dig og din familie.

Serviceloven siger blandt andet, at:

 • du har ret til en god og tryg barndom med voksne, der tager sig af dig og giver dig de bedste muligheder for, at du kan udvikle dig.
 • kommunen skal sikre, at den hjælp, du får, er til gavn for dig.
 • du har lov til at sige, hvad du selv synes, når der bliver besluttet noget om dig.
 • hvis du skal bo uden for hjemmet, skal kommunen lave en plan for, hvad der skal ske med dig, mens du ikke bor derhjemme. Planen skal de lave sammen med dig. 
 • når du fylder 12 år, har du ret til at klage over de beslutninger, der bliver taget om dig.


Du kan læse hele serviceloven her


Sundhedsloven

Så længe du er under 15 år, bestemmer dine forældre over din lægebehandling. Men du har ret til at få information om din sygdom og behandling. Og lægen skal tage din mening med i sin vurdering af din behandling.

Når du fylder 15 år, har du ret til selv at vælge, om du vil behandles eller ej - det kaldes 'at give samtykke'. Fx har du ret til at være med til at beslutte, hvilken form for behandling, du skal have - fx om du skal have medicin. Du har også ret til at læse i dine journaler. Selvom du selv kan tage stilling til din behandling, skal dine forældre informeres om dine beslutninger.

Sundhedsloven siger blandt andet, at:

 • personalet på sygehuset kan vurdere, at du ikke selv kan forstå, hvad dine beslutninger betyder for din behandling og dit liv. Derfor kan de beslutte, at dine forældre skal give samtykke istedet for dig. 
 • læger altid må behandle dig, hvis du eller dine forældre ikke er i stand til at give samtykke - fx hvis du er besvimet, og lægerne ikke kan komme i kontakt med dine forældre.
 • du har ret til tandlægepleje og forebyggende sundhedsbehandling.


Du kan læse hele sundhedsloven her


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


skilt der peger mod hjælp og klag

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på emnesiden om at leve med et handicap og finde flere rådgivningstilbud.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive eller udfylde et elektronisk klageskema.