Psykisk sårbar - dine rettigheder

Uanset om du lider af en psykisk sygdom eller 'bare' har det svært i en periode, er der hjælp at hente. Herunder kan du læse om dine rettigheder i forhold til psykiske problemer.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

I den står der blandt andet, at:

  • staten - eller kommunen - skal sikre, at børn og unge har det godt og udvikler sig.
  • alle børn har ret til den bedste mulige psykiske og fysiske sundhed.
  • staten - eller kommunen - skal sørge for at hjælpe børn og unge, der er syge. 

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.

 

Sundhedsloven

I sundhedsloven står der blandt andet, at det er dine forældre, der bestemmer over din lægebehandling, så længe du er under 15 år. Men du har ret til at få information om din sygdom og behandling, og lægen skal tage din mening med i sin vurdering af din behandling. 

Når du fylder 15 år, har du ret til selv at vælge, om du vil behandles eller ej - det kaldes 'at give samtykke'. Du har fx ret til at være med til at beslutte, hvilken form for behandling, du skal have - fx om du skal have medicin. Du har også ret til at læse i dine journaler. Selvom du selv kan tage stilling til din behandling, skal dine forældre informeres om dine beslutninger. I sundhedsloven står der også, at:

  • personalet på sygehuset kan vurdere, at du ikke selv kan forstå, hvad dine beslutninger betyder for din behandling og dit liv. Derfor kan de beslutte, at dine forældre skal give samtykke i stedet for dig. 
  • læger altid må behandle dig, hvis du eller dine forældre ikke er i stand til at give samtykke - hvis du fx er besvimet, og det ikke er til at komme i kantakt med dine forældre.
  • du fx har ret til tandlægepleje og forebyggende sundhedsbehandling. 
  • lægen altid må behandle dig uden dit eller dine forældres samtykke, hvis han vurderer, at du er i livsfare.

Du kan læse hele sundhedsloven her.

 

Lov om social service

I serviceloven står der, at børn- og ungeudvalget i din kommune kan beslutte, at du må få lægebehandling, selvom dine forældre - eller du selv - ikke vil give samtykke. Det kan de, hvis de mener, dit helbred kræver det, fordi du fx er i livsfare.

Du kan læse hele serviceloven her.


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig - eller guide dig til den rigtige hjælp. 

Du kan også læse mere på vores emneside om at være psykisk sårbar.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.