Seksualitet - dine rettigheder

Alle børn har ret til at være den, de er - og den de føler sig som. Det betyder, at du har ret til at udforske din seksualitet og lære dig selv bedre at kende på det område også.

I Danmark er den seksuelle lavalder på 15 år. Spørgsmål om sex og seksualitet dukker som regel op før man fylder 15 - for eksempel om, hvad der er normalt og hvad man må og ikke må.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

I den står der blandt andet, at:

  • du har ret til at have dine egne meninger og give udtryk for dem.
  • ingen må udsættes for forskelsbehandling - heller ikke på grund af seksualitet. 
  • du har ret til et privatliv - også på det seksuelle område.
  • ingen må udsætte dig for overgreb eller udnytte dig seksuelt.

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.

 

Straffeloven

Straffeloven gælder i mange sammenhæng, også i forhold til seksuelle overgreb. I straffeloven står der blandt andet, at:

  • man må ikke dyrke sex med et barn under 15 år. Hvis man gør det, kan man komme i fængsel i op til otte år. 
  • man må ikke dyrke sex med sine søskende, sine børn, plejebørn, adoptivbørn eller andre børn, der er i den voksnes varetægt - heller ikke selv om de er over 15 år. 
  • det er forbudt for pædagoger eller lærere, at have sex med de unge, de er pædagoger eller lærere for - også selvom den unge er over 15 år og gerne selv vil have sex. 

Hvis man er under 15 år og har sex med en anden person, der også er under 15 år, så bliver man ikke straffet. Men hvis det er mod den enes vilje, så er det vigtigt, at det bliver opdaget, for så kan både offeret og den person, der begår overgrebet få hjælp.

Straffeloven siger også, at man ikke må krænke eller tale nedsættende om andre. I nogle tilfælde kan det være noget man decideret blive straffet for - også hvis man taler nedsættende om fx bøsser og lesbiske 

Du kan læse hele straffeloven her.

 

Lov om forbud mod forskelsbehandling

I loven om forskelsbehandling står der blandt andet, at alle skal behandles lige - uanset om man fx er transseksuel Man må altså ikke gøre forskel på folk, hvis de er transseksuelle eller noget andet.

Du kan læse hele lov om forbud mod forskelsbehandling her.

 

Folkeskoleloven

I folkeskoleloven står der, at alle børn har ret til seksualundervisning. Det betyder, at alle elever skal lære om sex og seksualitet i skolen. 

Du kan læse hele folkeskoleloven her


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på vores emneside om seksualitet.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.