Seksualitet - dine rettigheder

Alle børn og unge har ret til at være sig selv - med krop, køn og seksualitet. Din seksualitet er en vigtig del af dig, og du har ret til at udforske den og lære den at kende. I Danmark er den seksuelle lavalder 15 år. Men spørgsmål om sex og seksualitet dukker som regel op før man fylder 15 - fx spørgsmål om, hvad der er normalt, og hvad man må og ikke må.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

  • ingen må udsætte dig for overgreb eller udnytte dig seksuelt.
  • du har ret til at have dine egne meninger og give udtryk for dem.
  • ingen må udsættes for forskelsbehandling - heller ikke på grund af seksualitet. 
  • du har ret til et privatliv - også på det seksuelle område.


Hvis du mener, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Ombudsmandens Børnekontor. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Straffeloven

Straffeloven gælder på mange områder, også i forhold til seksuelle overgreb og tvang.

Straffeloven siger blandt andet, at:

  • man ikke må dyrke sex med et barn under 15 år. Hvis man gør det, kan man komme i fængsel i op til otte år. 
  • man ikke må dyrke sex med sine søskende, sine børn, plejebørn, adoptivbørn eller andre børn, der er i den voksnes varetægt - heller ikke selv om de er over 15 år. 
  • det er forbudt for pædagoger eller lærere, at have sex med de børn og unge, de er pædagoger eller lærere for - også selvom den unge er over 15 år og gerne selv vil have sex.


Hvis man er under 15 år og har sex med en anden person, der også er under 15 år, bliver man ikke straffet. Men hvis det er imod den enes vilje, så er det aldrig okay, og det er vigtigt, at det bliver opdaget. Så kan både offeret og den person, der begår overgrebet få hjælp.

Straffeloven siger også, at man ikke må krænke eller tale nedsættende om andre pga. deres seksualitet. I nogle tilfælde kan det være strafbart - også hvis man fx taler dårligt om homoseksuelle.

Du kan læse hele straffeloven her


Lov om forbud mod forskelsbehandling

I loven om forskelsbehandling står der blandt andet, at alle skal behandles lige - uanset hvilken seksualitet man har. Det betyder, at man ikke må gøre forskel på mennesker pga. deres seksualitet - fx hvis man er transseksuelt eller homoseksuel.

Du kan læse hele lov om forbud mod forskelsbehandling her


Folkeskoleloven

I folkeskoleloven står der, at alle børn har ret til seksualundervisning. Det betyder, at alle elever skal lære om sex og seksualitet i skolen.

Du kan læse hele folkeskoleloven her


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


Skilt der peger mod hjælp

Her kan du få hjælp

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på emnesiden om seksualitet og finde flere rådgivningstilbud.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive eller udfylde et elektronisk klageskema.