Skilsmisse - dine rettigheder

Hvis dine forældre skal skilles, så har du ret til at sige din mening om, hvordan du gerne vil have, jeres hverdag skal være - altså, hvor du vil bo og hvor meget, du vil være sammen med din mor og din far.


Det kan godt være, at dine forældre er nødt til at ordne tingene på en måde, der ikke er helt, som du synes er bedst. Men de skal lytte til dig og prøve at løse problemerne på en måde, der god for dig.

Hvis dine forældre ikke kan blive enige om, hvor du skal bo, og hvor tit du skal være hos dem, så er det Statsforvaltningen, der skal hjælpe dem med at finde en løsning. Statsforvaltningen skal altid spørge dig om, hvad du synes vil være det bedste - men hvis du ikke har lyst til at tale med dem, så må du godt lade være.

Hvis du synes, det er svært at skulle tale med nogen fra Statsforvaltningen, må du gerne have en voksen med til samtalen. Du skal bare huske at sige det i god tid før mødet. Det kan for eksempel være din lærer, din klubpædagog eller en anden voksen, du er tryg ved, som ikke er for tæt på din mor eller far. Det kan også være en bisidder fra Børns Vilkår. Du kan ringe til BørneTelefonen og få gode råd, hvis du gerne vil have en voksen med.

 

Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

I den står der blandt andet, at:

  • Det vigtigste i skilsmissesager er, at børn og unge har det godt.
  • Statsforvaltningen - eller kommunen - skal hjælpe dine forældre med at passe godt på dig, hvis det er svært for dem.
  • Du har ret til at sige din mening om, hvordan du gerne vil have, at tingene skal være.
  • Statsforvaltningen - eller kommunen - skal lytte til, hvordan du gerne vil have, tingene skal være. 

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her

 

Forældreansvarsloven

I forælderansvarsloven står der noget om de pligter, voksne har, når de har et barn. Der står også, hvilke rettigheder du har, hvis dineforældre bliver skilt. Der står blandt andet, at:

  • Børn har ret til at være sammen med begge deres forældre.
  • Der skal altid tages hensyn til dine ønsker, og hvad der er bedst for dig, når der tages nogle beslutninger, der handler om dig.
  • Statsforvaltningen skal hjælpe dine forældre, hvis de ikke kan blive enige, fx om hvor du skal bo, hvem der skal have forældremyndigheden over dig eller hvor meget, du skal være sammen med din mor og din far. Hvis dine forældre har delt forældremyndighed, skal de være enige, når der bliver taget beslutninger om dig.
  • Hvis det kun er en af dine forældre, der bestemmer over dig, så er der ham eller hende (din far eller din mor), der har lov til at tage de vigtigste beslutninger om dig, fx hvor du skal bo.
  • Hvis du er fyldt 10 år, og ked af de aftaler, din far og mor har lavet, så har du ret til at få Statsforvaltningen til at indkalde dine forældre til møde, hvor de skal finde ud af, om de kan lave en anden aftale, som passer bedre til dig.  

Du kan læse hele forældreansvarsloven her


En lov kan være svær at læse. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Det er Statsforvaltningen, der skal hjælpe dig og din familie, hvis dine forældre ikke kan blive enige, når de skal skilles.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal tale med i Statsforvaltningen. De kan også hjælpe dig med at sende en mail eller ringe til Statsforvaltningen, så du er sikker på, at du får forklaret, hvad du gerne vil have hjælp til. På BørneTelefonen kan de også hjælpe dig med, hvem der er en god voksen at have med til samtaler i Statsforvaltningen.  

Du kan også læse mere på vores emneside om skilsmisse.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.