Skole og arbejde - dine rettigheder

Skolen er det sted, du tilbringer det meste af din vågne tid. Derfor er det vigtigt. at det er et rart sted at være - og et sted, hvor du lærer mest muligt. Det samme gælder, hvis du har et fritidsarbejde - og det må ikke gå ud over din skolegang.

Herunder kan du læse om de forskellige love og regler, der har med din skoledag og dit fritidsjob at gøre.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

I den står der blandt andet, at:

 • staten - eller kommunen - skal sikre, at børn og unge har det godt og udvikler sig.
 • alle børn og unge har ret til skolegang. 
 • videreuddannelse, fx på gymnasium eller på en erhversskole, skal være en mulighed for alle efter 9. klasse.
 • alle børn og unge har ret til uddannelsesvejledning. 

Børnekonventionen har ikke regler for, om du må arbejde. Men den har regler, der skal sikre, at du ikke bliver udnyttet på dit arbejde. Fx står der i Børnekonventionen, at:

 • man skal have en vis alder, før man må arbejde. I Danmark er den 13.
 • der er særlige regler for, hvad du må arbejde med, og hvornår og hvor længe ad gangen du må arbejde.
 • børn skal beskyttes mod at blive udnyttet som arbejdskraft, fx af forældre, institutioner eller arbejdsgivere. 

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her

 

Love, der gælder i skolen:

Folkeskoleloven

I folkeskoleloven står der, at det er skolens leder, der har ansvaret for hvor god din skole er. Sammen med skolens ansatte, forældrene og jer skal skolens leder sørge for, at skolen er et godt sted at være. Der står blandt andet i folkeskoleloven, at:

 • alle skoler med 5. klassetrin eller derover har ret til at oprette et elevråd.
 • skolens elevråd har ret til at have elever fra rådet med i andre råd, fx arbejdsmiljøudvalg, mobbeudvalg m.m.
 • skolens leder skal inddrage eleverne i spørgsmål om elevernes sikkerhed og sundhed. 

I folkeskoleloven er der regler for, hvordan du kan klage, hvis du synes, der sker noget på din skole, som ikke er i orden. Her står der blandt andet, at:

 • alle klager skal starte hos din skoleleder. Også selvom det er skolen eller noget, lederen er ansvarlig for, som I vil klage over.
 • I kan klage til skolebestyrelsen, når skolelederen har forsøgt at løse det problem, I klager over. Eller hvis I synes, at skolelederen ikke løser problemet godt nok.
 • I kan også klage til Folketingets Ombudsmands Børnekontor.

Du kan læse hele folkeskoleloven her.

 

Vejledningsloven

Vejledningsloven skal sikre, at du, når du går ud af 9. klasse, har en plan for din videre uddannelse. Den plan skal du lægge i samarbejde med din skoles UU-vejleder.

Du kan læse hele vejledningsloven her.

 

Lov om undervisningsmiljø

Lov om undervisningsmiljø - eller undervisningsmiljøloven - skal sikre, at du har det godt, når du er i skole. Her står der blandt andet, at:

 • skolen skal være et sundt og sikkert sted, hvor børn og unge har mulighed for at udvikle sig og lære noget.
 • alle skoler skal skrive en rapport om, hvordan skolemiljøet er - en undervisningsmiljørapport - som eleverne skal kunne få fat på.
 • eleverne har ret til at vælge to elever, der skal være med til at tale med ledelsen om, om skolen er et sundt og sikkert sted at være. De kaldes for undervisningsmiljørepræsentanter.

Du kan læse hele undervisningsmiljøloven her.


Love, der gælder på dit fritidsjob

Det er dine forældre, der bestemmer, om du må arbejde. De kan i princippet også bestemme, at du SKAL arbejde. Når du hjælper til derhjemme, er det ikke arbejde. Men dine forældre må ikke stille urimelige krav til dig om, hvad du skal lave derhjemme. Uanset hvad, skal det arbejde, du har, leve op til reglerne i arbejdsmiljøloven og Børnekonventionen.

 

Arbejdsmiljøloven

I arbejdsmiljøloven står der blandt andet, at børn under 13 år må arbejde, hvis det fx er som skuespiller i en film, i en reklame, i teaterforestillinger, i et cirkus eller til en koncert. Hvis du skal arbejde, og du er under 13, skal din mor og far søge om tilladelse til det hos det lokale politi. 

Når du fylder 13 år, må du arbejde:

 • 2 timer om dagen, de dage hvor du går i skole
 • 7 timer i træk om dagen på skolefridage og i ferien
 • 12 timer i alt i løbet af en skoleuge
 • 35 timer i alt i de uger, hvor du har skoleferie.

Du må ikke arbejde mellem klokken 20 og 06, og der skal gå minimum 14 timer mellem dine vagter.

Når du fylder 15 år og stadig går i folkeskole, må du arbejde:

 • 2 timer om dagen på skoledage
 • 8 timer om dagen i træk på skolefridage eller i ferien
 • højst arbejde 40 timer om ugen.

Du må ikke arbejde mellem klokken 20 og 06, og der skal gå minimum 14 timer mellem dine vagter.

Der gælder andre regler for dig, der ikke går i folkeskole mere. Du kan høre mere om dem og om de andre regler for arbejde, hvis du ringer til Jobpatruljen på 80 24 10 10, Du kan også læse om den i arbejdsmiljølovens kapitel 10.

Du kan læse hele arbejdsmiljøloven her.

Dine forældre har i princippet råderet over de penge, du tjener, hvis du er under 15 år. Det står i værgemålsloven


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Det er din skole og den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig - eller guide dig til den rigtige hjælp.

Du kan også læse mere på vores emneside om skole og arbejde.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.