Venner og kærester - dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i forhold til dine venner og din kæreste her.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

  • det vigtigste er, at børn og unge har det godt.
  • du har ret til at sige, hvad du mener.
  • du har ret til fritid og tid til at lege og deltage i forskellige aktiviteter.
  • børn og unge ikke må udsættes for fysisk eller psykisk vold - mobning er psykisk vold.


Hvis du mener, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Ombudsmandens Børnekontor. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Forældreansvarsloven og værgemålsloven

Det er dine forældre - eller dine værger - der har ansvaret for dig, indtil du fylder 18 år. Det betyder, at de skal passe på dig og sørge for, at du har det godt. Det betyder også, at dine forældre eller værge bestemmer forskellige ting i dit liv. Men der står i forældreansvarsloven, at de skal tage hensyn til dig, når de beslutter noget.

Forældreansvarsloven siger blandt andet, at dine forældre skal:

  • tænke på, hvad der er bedst for dig, når de beslutter noget.
  • spørge dig, hvad du gerne vil og så vidt muligt tage hensyn til dine ønsker.


Du kan læse hele forældreansvarsloven her

Du kan læse hele værgemålsloven her


Straffeloven

I straffeloven står der, at man ikke må udøve vold mod andre. Det gælder selvfølgelig også kærester.

  • Hvis din kæreste er over 15 år og voldelig - det kan også være psykisk - er det strafbart, og de sociale myndigheder skal gøre noget ved det.
  • Hvis din kæreste er under 15 år og voldelig - og dermed under den kriminelle lavalder - er det stadig ulovligt. Så skal de sociale myndigheder gøre noget ved det.


Uanset hvem der er voldelig, er det ulovligt. Hvis du bliver udsat for fysisk eller psykisk vold, er det vigtigt at du får hjælp til at få det stoppet. Du kan ringe eller skrive til BørneTelefonen og få hjælp af en voksen. Du kan også læse om dine rettigheder og seksualitet her.


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


skilt der peger mod hjælp

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på emnesiden om venner og kærester og finde flere rådgivningstilbud.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive eller udfylde et elektronisk klageskema.