Afhængig - dine rettigheder

Det er dine forældre, der har ansvaret for, at du har det godt, er tryg og udvikler dig bedst muligt. Men forældre, der drikker, tager stoffer eller spiller for meget, kan have meget svært ved at tage sig ordentligt af deres børn. Hvis det er sådan hjemme hos dig, så har du ret til at få hjælp.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

  • det vigtigste er, at børn og unge har det godt.
  • dine forældre - eller staten og kommunen - skal sørge for, at du har det godt.
  • staten eller kommunen skal hjælpe dine forældre, hvis de kommer ud i et misbrug, så de kan tage sig ordentligt af dig.


Hvis du mener, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Ombudsmandens Børnekontor. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Serviceloven

I serviceloven står der, at kommunen har pligt til at hjælpe dig, hvis dine forældre ikke kan tage sig ordentligt af dig.

Serviceloven siger blandt andet, at:

  • du har ret til at få hjælp, hvis du har problemer, du ikke selv kan løse - fx hvis din far eller mor drikker eller tager stoffer. 
  • dine forældre har ret til at få hjælp til at holde op med at drikke eller tage stoffer.


I serviceloven står der også, at kommunen skal have besked, hvis dine forældre flytter, mens kommunen er i gang med at undersøge, hvordan du har det derhjemme.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp, kan du kontakte BørneTelefonen eller finde et rådgivningstilbud på emnesiden om afhængighed, hvor du kan tale med en, der kender til problemer med misbrug og afhængighed.

Du kan læse hele serviceloven her


En lov kan være svær at læse. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


Skilt der peger mod hjælp

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på emnesiden om afhægighed og finde flere rådgivningstilbud.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive eller udfylde et elektronisk klageskema.