Spørgsmål og svar om Børnekonventionen


Hvornår fik børn rettigheder?

Børn i forskellige lande har haft meget forskellige rettigheder, men i 1924 startede den internationale organisation Folkeforbundet arbejdet med at sikre børns rettigheder. De arbejdede på at lave en børnegrundlov for alle børn i verden. I 1959 vedtog FN Erklæringen om Barnets rettigheder, og den 20. november 1989 vedtog FN Konventionen om Barnets Rettigheder.

I dag har næsten alle lande i verden skrevet under på, at de vil overholde Børnekonventionen. I alt 193 lande har skrevet under. Danmark skrev under den 19. juli 1991.

Hvem gav os børnerettighederne?

Det er alle medlemslandene af den internationale organisation FN, som har vedtaget Børnekonventionen og givet alle børn under 18 år rettigheder.

Hvad skulle børnerettigheder være godt for?

Børnerettigheder er godt for, at det enkelte barn bliver hørt og kan vokse op i tryghed og få dækket sine behov.

Hvordan var børnerettigheder i gamle dage?

I Danmark var børn bare en del af familien. Børn havde ikke selv rettigheder og måtte ikke sige deres mening. Hvis familien var fattig og ikke kunne tage sig ordentligt af et barn, var det familiens eget problem.

Hvordan var børnerettigheder i fattige lande?

Fattige lande har til alle tider haft svært ved at skabe et godt liv for såvel børn som voksne. Men der er nogle rettigheder, som ikke koster penge at respektere. For eksempel koster det ikke ekstra at lytte til børns meninger. Og det koster ikke ekstra, at et barn får sit eget navn.

Hvordan ville det være, hvis vi ikke havde rettigheder for børn?

Så kunne FN's Børnekomité ikke fortælle verden om, hvordan børn har det i alle de lande, som har underskrevet Børnekonventionen. Nu må regeringerne gøre noget, når de får at vide, at der er problemer med børns rettigheder i deres land. De rige lande, som Danmark, har pligt til at gøre endnu mere for børn, så de rige lande kan være forbilleder for de fattige lande. De rige lande har også pligt til at hjælpe de fattige lande.