Jo ældre du er, jo flere rettigheder

Jo ældre du er, jo flere rettigheder har du. Her kan læse, hvilke rettigheder du har på forskellige alderstrin.


0 år

For alle børn fra 0 til 18 år gælder:

 • Du har ret til forældre, der tager sig af dig, giver dig omsorg, tryghed og beskyttelse.
 • Ingen voksne må slå dig eller bruge anden form for fysisk eller psykisk afstraffelse mod dig.
 • Du har ret til hjælp og rådgivning fra kommunen. Du har ret til hjælp fra sundhedsplejersken, lægen og tandlægen.


Se film

Når A-mærket står på en film, så betyder det, at der ikke er skræmmede scener i filmen, og at alle børn må se den. Men det kan sagtens være en kedelig voksenfilm, som små børn ikke vil synes om.

Ret til et navn
Inden du bliver 6 måneder, skal dine forældre sørge for at give dig et navn. Hvis dine forældre ikke har samme efternavn, bestemmer de selv, hvilket efternavn du skal have.

2 år

Eget flysæde
Hvis du skal ud at flyve, skal du have dit eget flysæde.

4 år

Ret til at starte i 0. klasse
Du har ret til at starte i 0. klasse når du er mellem 4 og 5 år.

6 år

Pligt til at modtage undervisning
Når du fylder seks år, skal dine forældre sørge for, at du får undervisning. Du har ret til gratis undervisning i folkeskolen, men dine forældre kan selv bestemme, om du skal undervises et andet sted - fx i en privatskole eller derhjemme. 

Ret til at gå i skole
Du har ret til at gå i skole i Danmark, hvis du skal være her i mere end 6 måneder. 

Cykle alene på gaden
Hvis din mor eller far giver dig lov, må du ifølge færdselsloven cykle alene på gaden. Det er vigtigt, at du er sikker på cyklen og kender trafikkens regler, før du cykler alene. Er du under 6 år, skal du altid cykle sammen med en, der er fyldt 15 år.

7 år

Se film
Du kan se film med aldersgrænse på 7 år alene eller sammen med andre børn. Du kan se alle film, hvis du er sammen med en voksen. Læs mere om film og aldersgrænser her.

10 år

Utilfreds med aftaler omkring skilsmisse
Hvis du er fyldt 10 år, og du fx er uenig i den måde, du skal bo på, når dine forældre bliver skilt, kan du bede statsforvaltningen om at tale med dine forældre. En sagsbehandler fra statsforvaltningen vil så tale med dine forældre om, hvad du godt kunne tænke dig, og om dine forældre kan finde en løsning, så du bliver gladere for jeres aftaler.

11 år 

Ret til at danne elevråd
På hver skole med 5. klassetrin og derover har eleverne ret til at danne et elevråd.

Se film 
Du kan se film med aldersgrænse på 11 år alene eller sammen med andre børn. Du kan se alle film, hvis du er sammen med en voksen.

12 år

Ret til medbestemmelse ved adoption 
Du kan kun blive adopteret, hvis du selv vil. Det vil sige, at hvis fx din stedmor eller stedfar vil adoptere dig, så kan de kun få lov til det, hvis du synes, at det er i orden. 

Ret til medbestemmelse ved navneskift
Du kan også være med til at bestemme, om du vil ændre dit navn. Du kan fx ikke få din stedfar eller stedmors efternavn, hvis du ikke selv ønsker det. Når du er under 12 år, kan myndighederne vælge at høre din mening om at skifte navn, men de behøver ikke at gøre det.

Ret til aktindsigt og advokat, hvis du er anbragt
Hvis du er anbragt uden for hjemmet, har du ret til at læse alle papirerne i din sag - det kaldes for aktindsigt. Du har også ret til at få en gratis advokat, hvis du skulle få brug for det.

13 år

Fritidsjob
Du må have et fritidsarbejde, hvis dine forældre synes, det er i orden. Du kan for eksempel arbejde som avisbud, men hovedreglen er, at arbejdet skal være enkelt. Og det må ikke gå ud over din skole eller din sundhed.

Hævekort
Som hovedregel kan du få et hævekort uden PIN-kode. Dog vil din bank højst sandsynligt kræve en underskrift fra dine forældre. Hvis du ønsker et hævekort med PIN-kode, er det din bank, der vurderer, om du er egnet til at administrere kortet. Så vil din bank også kræve en underskrift fra dine forældre.

Sociale medier
Når du er 13 år, må din oprette din egen konto på sociale medier som Facebook og Instagram.

14 år

Undervisning i knallertkørsel
Når du er 14 år og 6 måneder må du begynde at gå til undervisning for at få kørekort til lille knallert. Det er de knallerter, som må køre 30 km/t. Du kan først få kørekortet når du er fyldt 15 år.

15 år 

Straf og kriminalitet
Den kriminelle lavalder er 15 år, og det betyder, at du kan blive straffet med bøde, ungdomssanktion eller fængsel, hvis du har begået noget kriminelt. 

Fritidsjob
Du må have et fritidsjob. Du må højst arbejde 2 timer på skoledage og 8 timer på andre dage. Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger. Du må ikke arbejde mellem kl. 20 og kl. 6.

Sex
Den seksuelle lavalder er 15 år. Det betyder, at det er tilladt at dyrke sex med andre, når man er fyldt 15 år. Det er strafbart for en over 15 at have sex med en under 15 år. 

Penge
Når du er blevet 15 år, kan du selv bestemme, hvad du vil bruge dine penge til. Du må dog kun bruge de penge, du har, for du må ikke stifte gæld, hvis du er under 18 år. Snyder du med din alder, kan du risikere at skulle betale erstatning. 

Netbank og hævekort
Som 15-årig har du mulighed for at få adgang til netbank, hvis din bank mener, at du kan administrere systemet. For eksempel skal du kunne holde den tilhørende PIN-kode hemmelig. Din bank må gerne fortælle dine forældre, hvis du opretter en netbankaftale hos dem. Du kan nu også få et hævekort i banken der kan bruges i udlandet – uden at hente tilladelse fra dine forældre. Banken bør dog fortælle dine forældre, at du har fået kortet, og de bør sikre sig, at du kan finde ud af at bruge det fornuftigt.

NemID og Digital Post
Når du er fyldt 15 år, kan du få NemID. Det er et sikkert log-in, som fx skal bruges til at logge på netbank.

Du begynder også at modtage Digital Post, når du fylder 15 år. Det kan være breve fra kommunen eller sygehuset. Du kan læse Digital Post på borger.dk eller e-Boks.dk og du skal bruge dit NemID til at logge ind.

Religion
Dine forældre kan kun melde dig ind eller ud af Folkekirken, hvis du selv synes, det er i orden.

Læge
Når du fylder 15 år kan du selv vælge en anden læge end den, dine forældre har valgt til dig. Indtil du bliver 15 år, hører du automatisk under dine forældres læge.

Ret til at få besked hos lægen
Når du er blevet 15 år, har du ret til at få besked om din sygdom og behandling hos lægen eller på hospitalet. Du kan også selv vælge, om du vil behandles eller ej. Hvis du fx er besvimet eller på andre måder ikke er til at få kontakt til, må lægen godt behandle uden din tilladelse. I de fleste tilfælde skal dine forældre også have besked om din behandling, men det kan lægen undlade, hvis det kan være til skade for dig. 

Se film
Du kan se film for børn og unge over 15 år.

Kørekort til lille knallert
Aldersgrænsen for kørekort til lille knallert (30 km/t) er 15 år. Men du må begynde at gå til undervisning for at få kørekort til lille knallert allerede når du er 14 år og 6 måneder.

16 år

Ret til at købe alkohol i forretninger
Når du er 16, har du lov til at købe alkohol, der har en alkoholprocent på op til 16,5 % i butikker. Du må først købe alkohol på restauranter og diskoteker og alkohol på over 16,5 % i butikkerne, når du er 18 år. 

Faldskærm alene 
Du må springe alene med faldskærm. Men dine forældre skal give dig lov og underskrive en erklæring, der giver dig lov til at springe alene.  

Tandlæge 
Du har ret til selv at vælge en anden tandlæge end den kommunale tandpleje. Indtil du bliver 18 år, er det kommunen, der betaler dine tandlægeregninger.

Kørekort til traktor
Når du er 16 år, kan du kan få kørekort til traktor. Du kan dog begynde undervisningen i traktorkørsel 3 måneder før du fylder 16 år.

Begynde at tage kørekort til bil
Du må begynde at tage kørekort til bil 3 måneder før, du bliver 17 år. Når du øvelseskører i bil på veje, skal der altid sidde en kørelærer i bilen.

Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov.

17 år 

Kørekort til bil
Nu må du gå op til den praktiske køreprøve, og hvis du består, har du fået kørekort til bil.

Når du har fået dit kørekort, må du køre bil sammen med en erfaren billist som ledsager, indtil du fylder 18 år. Erfaren billist betyder blandt andet, at man er mindst 30 år gammel og har haft kørekort i mindst 10 år. Det er dit ansvar, at du har fortalt ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde for at køre med dig ved rattet.

Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

Du må begynde at tage kørekort til lille motorcykel 3 måneder før, du bliver 18 år. Når du øvelseskører på motorcykel, skal du være under vejledning og overvågning af en kørelærer, som kører i nærheden af dig.

18 år

Når du fylder 18 år bliver du myndig og får en hel stribe rettigheder: 

 • Du får stemmeret til kommune-, folketings- og EU-parlamentsvalg.
 • Du må selv bestemme, hvor du vil bo. 
 • Du kan selv bestemme, hvilken religion du vil tilhøre.
 • Du har lov at købe tobak og alkohol i butikker og på restauranter.
 • Du kan købe smertestillende håndkøbsmedicin.
 • Du bestemmer selv i personlige sager og i de fleste økonomiske sager. For eksempel kan du i de fleste tilfælde selv bestemme, hvad du vil bruge din børneopsparing til.
 • Du har lov til at køre alene i bil og få kørekort til stor knallert (45 km/t) og lille motorcykel.
 • Du kan få en abort uden dine forældres tilladelse.
 • Du kan blive gift.

21 år 

Selv om du er fyldt 18 år og har fået mange rettigheder, er der stadig nogle rettigheder, der først træder i kraft, når du bliver 21 år. 

Specielle kørekort 
Du kan først få stort kørekort når du er fyldt 21 år. Det gælder fx til en stor lastbil eller en lille bus.

Børneopsparing 
I nogle tilfælde er det først som 21-årig, man selv kan bestemme over sine penge. Det kan for eksempel være, hvis dine forældre har valgt at lave en børneopsparing til dig og har bestemt, at pengene ikke kan hæves, før du er fyldt 21 år.