Sygdom og sorg - dine rettigheder

Hvis du selv lider af en sygdom, der kræver behandling, har du nogle rettigheder. Dem kan du læse om her.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

I den står der blandt andet, at:

  • staten - eller kommunen - skal sørge for, at alle børn og unge har den bedst mulige psykiske og fysiske sundhed.
  • børn og unge, der er syge, skal have den hjælp, de har brug for. 
  • staten - eller kommunen - skal sørge for at hjælpe de børn, der mister deres forældre.

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.

 

Sundhedsloven

Så længe du er under 15 år, bestemmer dine forældre over din lægebehandling. Men du har ret til at få information om din sygdom og behandling. Og lægen skal tage din mening med i sin vurdering af din behandling. 

Når du fylder 15 år, har du ret til selv at vælge, om du vil behandles eller ej - det kaldes 'at give samtykke'. Du har også ret til at læse i dine journaler om din behandling.

Selvom du delvist selv kan bestemme, hvordan du vil behandles, har dine forældre ret til at høre om dine beslutninger. I sundhedsloven står der også, at:

  • personalet på sygehuset kan vurdere, at du ikke selv kan forstå, hvad dine beslutninger betyder for din behandling og dit liv. Derfor kan de beslutte, at dine forældre skal give samtykke i stedet for dig. 
  • læger altid må behandle dig, hvis du eller dine forældre ikke er i stand til at give samtykke - hvis du fx er besvimet, og det ikke er til at komme i kantakt med dine forældre.
  • du fx har ret til tandlægepleje og forebyggende sundhedsbehandling. 

Du kan læse hele sundhedsloven her.

 

Lov om social service

I Serviceloven står der, at børn- og ungeudvalget i din kommune kan beslutte, at du må få lægebehandling, selvom dine forældre - eller du selv - ikke vil give samtykke. Det kan de, hvis de mener dit helbred kræver det, fordi du fx er i livsfare.

Du kan læse hele serviceloven her.


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig - eller guide dig til den rigtige hjælp. 

Du kan også læse mere på vores emneside om sygdom og sorg.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.