Sygdom og sorg - dine rettigheder

Hvis du selv lider af en sygdom, der kræver behandling, har du nogle rettigheder. Dem kan du læse om her.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

  • staten eller kommunen skal sørge for, at alle børn og unge har den bedst mulige psykiske og fysiske sundhed.
  • børn og unge, der er syge, skal have den hjælp, de har brug for. 
  • staten eller kommunen skal sørge for at hjælpe de børn, der mister deres forældre.


Hvis du mener, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Ombudsmandens Børnekontor. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Sundhedsloven

Så længe du er under 15 år, bestemmer dine forældre over din lægebehandling. Men du har ret til at få information om din sygdom og behandling. Og lægen skal tage din mening med i sin vurdering af din behandling.

Når du fylder 15 år, har du ret til selv at vælge, om du vil behandles eller ej - det kaldes 'at give samtykke'. Fx har du ret til at være med til at beslutte, hvilken form for behandling, du skal have - fx om du skal have medicin. Du har også ret til at læse i dine journaler. Selvom du selv kan tage stilling til din behandling, skal dine forældre informeres om dine beslutninger.

Sundhedsloven siger blandt andet, at:

  • personalet på sygehuset kan vurdere, at du ikke selv kan forstå, hvad dine beslutninger betyder for din behandling og dit liv. Derfor kan de beslutte, at dine forældre skal give samtykke istedet for dig. 
  • læger altid må behandle dig, hvis du eller dine forældre ikke er i stand til at give samtykke - fx hvis du er besvimet, og lægerne ikke kan komme i kontakt med dine forældre.
  • du har ret til tandlægepleje og forebyggende sundhedsbehandling.


Du kan læse hele sundhedsloven her


Serviceloven

I serviceloven står der, at den kommune, du bor i, har pligt til at hjælpe dig og din familie. Der står også, at børn og unge-udvalget i din kommune kan beslutte, at du må få lægebehandling, selvom dine forældre eller du selv ikke vil give samtykke. Det kan de, hvis de mener, at dit helbred kræver det, fx fordi du er i livsfare.

Serviceloven siger blandt andet, at:

  • du har ret til en god og tryg barndom med voksne, der tager sig af dig og giver dig de bedste muligheder for, at du kan udvikle dig.
  • kommunen skal sikre, at den hjælp, du får, er til gavn for dig.
  • du har lov til at sige, hvad du selv synes, når der bliver besluttet noget om dig.


Du kan læse hele serviceloven her


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


skilt der peger mod hjælp

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på emnesiden om sygdom og sorg og finde flere rådgivningstilbud.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive eller udfylde et elektronisk klageskema.