Vold og overgreb - dine rettigheder

Hvis dine grænser bliver overskredet i forhold til seksualitet eller vold, kaldes det for overgreb. Det er også overgreb, hvis du bliver truet, forfulgt, presset til ting, du ikke har lyst til, eller er vidne til vold, for eksempel mod den ene af sine forældre eller sine søskende.

Hvis du bliver udsat for overgreb, skal du melde det til politiet eller snakke med en voksen om det.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

I den står der blandt andet, at:

  • staten - eller kommunen - skal beskytte børn og unge mod vold, misbrug og seksuelle overgreb. 
  • børn, der udsættes for overgreb, skal have hjælp af staten - eller kommunen.

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.

 

Lov om social service

Serviceloven skal sikre, at børn får hjælp, hvis de har brug for det. I den står de blandt andet, at: 

  • alle voksne har pligt til at fortælle det til kommunen, hvis de har mistanke om, at et barn bliver udsat for overgreb.  
  • kommunen skal sørge for, at du får hjælp, hvis du bliver udsat for overgreb.

Du kan læse hele serviceloven her.

 

Forældreansvarsloven

  • dine forældre har pligt til at beskytte dig mod fysisk og psykisk vold og andre overgreb - også seksuelle.

Du kan læse hele forældreansvarsloven her.

 

Straffeloven

I straffeloven står der blandt andet, at den seksuelle lavalder er 15 år. Det betyder, at en over 15 år ikke må have sex - eller seksuel omgang - med børn under 15 år. Seksuel omgang betyder blandt andet, at man ikke må røre børn under 15 år på deres kønsdele, tvinge dem til at røre en voksens kønsdele eller tvinge dem til at kigge på, når en voksen rører sig selv på kønsdelene.

I straffeloven står der også, at:

  • det er forbudt at udøve vold mod et andet menneske.
  • straffen er hårdere, hvis barnet er under 12 år, eller der har været sex med tvang.
  • selvom det er forbudt at have sex, når man er under 15, bliver to unge, der begge er under 15 og har sex frivilligt sammen, ikke straffet for det. 
  • det er forbudt at have sex eller seksuel omgang med sine børn, børnebørn eller søskende. Det er også forbudt for ansatte at have sex eller seksuel omgang med plejebørn, børn på institutioner, skoler, fængsler eller hospitaler - også selvom de unge er over 15 år.

Det er altid de voksnes ansvar, når der bliver begået overgreb. Den, der bliver udsat for overgrebene, bliver ikke straffet.

Du kan læse hele straffeloven her


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Det er den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie.

BørneTelefonen kan guide dig til den rigtige hjælp. 

Du kan også læse mere på vores emneside om vold og overgreb.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.