Mobning - dine rettigheder

Du har ret til at leve et liv uden mobning. Hvis du bliver mobbet, skal du snakke med en voksen om det. Mobning er en alvorlig ting, og det er vigtigt, at du får nogen til at hjælpe dig med at få det stoppet. Det gælder også, hvis det ikke er dig, det går ud over: Sig det til en voksen og bed dem om hjælp til at stoppe mobning. Og det er uanset, om det er i skolen eller på nettet.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

I den står der blandt andet, at:

 • børn har ret til beskyttelse og til, at nogen tager sig af dem. 
 • børn og unge ikke må udsættes for psykisk vold. Mobning er psykisk vold.

Hvis du synes, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Børnekontoret hos Ombudsmanden. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.

 

Folkeskoleloven

I folkeskoleloven er der regler for, hvordan du kan klage, hvis du synes, der sker noget på din skole, som ikke er i orden. Her står der blandt andet, at:

 • du altid først skal klage hos din skoleleder.
 • du først kan klage, når skolen har forsøgt at løse det problem, du vil klage over. Eller hvis I synes, at skolen ikke løser problemet godt nok.
 • hvis du vil klage, så skal du gøre det senest fire uger efter, at skolen har taget den beslutning, du vil klage over.
 • din skole skal have en antimobbestrategi - også til de sociale medier. 

Hvis du er i tvivl om, om din skole lever op til undervisningsmiljø- eller folkeskoleloven, eller du er i tvivl om, om du kan klage over et problem, kan du altid ringe til Børnekontoret hos Folketingens Ombudsmand. Her sidder der nogle voksne, som kan hjælpe dig med, hvad du kan klage over.

Du kan læse hele folkeskoleloven her.

 

Grundloven og straffeloven

I Danmark har vi ytringsfrihed - det står der i grundloven. Det betyder, at vi har lov at sige lige præcis, det vi har lyst til at sige. Men der er alligevel nogle få ting, man ikke må sige. Man må ikke true andre mennesker og man må ikke sige usande eller krænkende ting om andre. I Grundloven står der blandt andet, at:

 • alle har ret til at sige deres mening 
 • at der ikke er nogen, der må tale usandt om en, hvis det kan krænke den man siger det om

Du kan læse hele grundloven her

Du kan læse hele straffeloven her

 

Lov om undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøloven er en lov, der skal sikre, at du har det godt, når du er i skole. Her står der blandt andet, at:

 • skolen skal være et sundt og sikkert sted, hvor børn og unge har mulighed for at udvikle sig og lære noget.
 • alle skoler skal skrive en rapport om, hvordan skolemiljøet er - en undervisningsmiljørapport - som eleverne skal kunne få fat på.
 • eleverne har ret til at vælge to elever, der skal være med til at tale med ledelsen om, om skolen er et sundt og sikkert sted at være. De kaldes for undervisningsmiljørepræsentanter.

Hvis du bliver mobbet, er skolen ikke et sundt og sikkert sted at være. Derfor er undervisningsmiljøloven den lov, der beskytter dig mod mobning, og den skal alle skoler overholde.

Du kan læse hele undervisningsmiljøloven her.

 

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

I bekendtgørelsen står blandt andet, at alle skoler skal have en antimobbestrategi.

Du kan læse hele bekentgørelsen her.

 

Persondataloven

Når du er på nettet er du beskyttet af persondataloven, Grundloven, menneskerettighedskonventionen og straffeloven. Det betyder, at man ikke bare må skrive hvad som helst om dig eller uploade billeder af dig, uden dit samtykke.

Persondataloven gælder, hvis nogen lægger personfølsomme oplysninger om dig på nettet. Det kan fx være dit cpr.nummer. Men det gælder også billeder af dig, hvor du nemt kan se, at det er dig på billedet. Persondatoloven siger, at:

 • ingen må lægge personfølsomme oplysninger om dig på nettet, uden at du har givet lov - det gælder altså også billeder, hvor man nemt kan se, at det er dig.

Du kan læse hele persondataloven her.

 

Hvis du føler, at nogen forbryder sig mod lovgivningen og mobber dig, for eksempel ved at skrive grimme ting om dig offentligt eller ved at offentliggøre billeder af dig, du ikke har lyst til, at alle skal kunne se, kan du gøre flere ting. For det første skal du tale med en voksen om det. Hvis du har mod på det kan du også tale med den person, du synes bryder loven.

Hjælper det ikke, kan du prøve at ringe eller skrive til Børnetelefonen eller Cyberhus. De kan hjælpe dig med, hvad du så kan gøre.


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk: Du kan også altid kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.

hjaelpskilt_g.jpg

Her kan du få hjælp

Det er din skole og den kommune, du bor i, der skal hjælpe dig og din familie, hvis du bliver mobbet.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, eller guide dig til den rigtige hjælp.

Du kan også læse mere på vores emneside om mobning.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan ringe, skrive, eller kontakte kontoret på chatten.