Mobning - dine rettigheder

Du har ret til et liv uden mobning. Hvis du bliver mobbet, skal du snakke med en voksen om det. Mobning er en alvorlig ting, og det er vigtigt at få hjælp til at stoppe det. Det gælder også, hvis det ikke er dig, det går ud over: Sig det til en voksen, og bed dem om hjælp til at stoppe mobningen. Og det er uanset, om det er i skolen eller på nettet.


Børnekonventionen

Børnekonventionen er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde. Børnekonvention skal sikre, at børn og unge i Danmark har det godt.

Børnekonventionen siger blandt andet, at:

 • børn har ret til beskyttelse og ret til, at nogen tager sig af dem.
 • børn og unge ikke må udsættes for psykisk vold - mobning er psykisk vold.


Hvis du mener, at Børnekonventionen ikke bliver overholdt, kan du ringe eller skrive til BørneTelefonen eller Ombudsmandens Børnekontor. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvad der skal gøres ved det.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her


Folkeskoleloven

I folkeskoleloven er der regler for, hvordan du kan klage, hvis du synes, der sker noget på din skole, som ikke er i orden.

Folkeskoleloven siger blandt andet, at:

 • du altid først skal klage hos din skoleleder.
 • du først kan klage, når skolen har forsøgt at løse det problem, du vil klage over. Eller hvis I synes, at skolen ikke løser problemet godt nok.
 • hvis du vil klage, så skal du gøre det senest fire uger efter, at skolen har taget den beslutning, du vil klage over.
 • din skole skal have en antimobbestrategi - også for de sociale medier.


Hvis du er i tvivl om, om din skole lever op til folkeskoleloven, eller du er i tvivl om, om du kan klage over et problem, kan du ringe eller skrive til Ombudsmandens Børnekontor. Her sidder der nogle voksne, som kan hjælpe dig med, hvad du kan klage over.

Du kan læse hele folkeskoleloven her


Lov om undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøloven er en lov, der skal sikre, at du har det godt, når du er i skole.

Loven siger blandt andet, at:

 • skolen skal være et sundt og sikkert sted, hvor børn og unge har mulighed for at udvikle sig og lære noget.
 • alle skoler skal skrive en rapport om, hvordan skolemiljøet er. Det hedder en undervisningsmiljø-rapport, og den skal du som elev kunne få fat på.
 • eleverne har ret til at vælge to elever, der skal være med til at tale med ledelsen om, om skolen er et sundt og sikkert sted at være. De kaldes for undervisningsmiljørepræsentanter.


Hvis du bliver mobbet, er din skole ikke et sundt og sikkert sted at være. Derfor er undervisningsmiljøloven den lov, der beskytter dig mod mobning, og den skal alle skoler overholde. Men hvis du mener, at din skole ikke lever op til reglerne, kan du klage. Du skal altid starte med at klage til din skole. Hvis de ikke løser problemet, kan du klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Du kan læse hele undervisningsmiljøloven her


Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

I bekendtgørelsen står der blandt andet, at:

 • alle skoler skal have en antimobbestrategi.


Du kan læse hele bekentgørelsen her


Grundloven og straffeloven

I Danmark har vi ytringsfrihed - det står der i grundloven. Det betyder, at vi har lov til at sige, hvad vi mener. Men der er alligevel nogle få ting, man ikke må sige. Man må ikke true andre mennesker, og man må ikke sige usande eller krænkende ting om andre.

Grundloven siger blandt andet, at:

 • alle har ret til at sige deres mening.
 • at man ikke må tale usandt eller krænkende om andre.


Du kan læse hele grundloven her

Du kan læse hele straffeloven her


Persondataloven

Når du er på nettet, er du beskyttet af flere love: Grundloven, Persondataloven, Straffeloven og Menneskerettighedskonventionen. Disse love skal sikre dine rettigheder på nettet. Loven siger, at man ikke bare må skrive hvad som helst om dig eller dele billeder af dig, uden du har givet lov først. Persondataloven gælder, hvis nogen deler personfølsomme oplysninger om dig på nettet. Det kan fx være dit CPR-nummer, din adresse eller et billede af dig.

Persondataloven siger blandt andet, at:

 • ingen må lægge personfølsomme oplysninger om dig på nettet, uden at du har givet lov - det gælder også billeder, hvor man nemt kan se, at det er dig.


Hvis du oplever at blive mobbet på nettet, og at dine rettigheder bliver krænket fx. ved at nogen dele billeder af dig mod din vilje, er det vigtigt at du taler med en voksen om det. Du kan ringe eller skrive til SletDet, som kan hjælpe dig, hvis du har fået delt private eller krænkende informationer, billeder eller videoer. Du kan også kontakte Børnetelefonen, hvis du har brug for en at tale med.

Du kan læse hele persondataloven her


En lov kan være svær at læse og svær at forstå. Men den kan også være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven. Husk, at du også altid kan kontakte et af de forskellige rådgivningstilbud, hvis du vil have hjælp til at forstå loven.


Skilt der peger mod hjælp

Her kan du få hjælp

Det er din skole og kommune, der skal hjælpe dig og din familie, hvis du bliver mobbet.

BørneTelefonen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få hjælp.

Du kan også læse mere på emnesiden om mobning og finde flere rådgivningstilbud.

Eller du kan kontakte Ombudsmandens Børnekontor. Du kan skrive, ringe eller udfylde et elektronisk klageskema.