Kriterier for rådgivningstilbud - Børneportalen.dk

Kriterier for rådgivningstilbud

For at sikre høj kvalitet i tilbud på Børneportalen er der en række kriterier, som skal være opfyldt for at kunne optræde som rådgivningstilbud på hjemmesiden.
På Børneportalen kan børn og unge finde vej til den rette hjælp. For at sikre kvalitet skal sidens rådgivningstilbud leve op til en række kriterier. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)
På Børneportalen kan børn og unge finde vej til den rette hjælp. For at sikre kvalitet skal sidens rådgivningstilbud leve op til en række kriterier. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)

Akkrediteret eller medlem af RådgivningsDanmark

Børneportalen henviser kun til rådgivningstilbud, der er akkrediteret eller medlemmer af RådgivningsDanmark eller i gang med at blive det.

Medlemmer af RådgivningsDanmark er almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis kvalificeret vejledning, rådgivning eller hjælp til selvhjælp af høj faglig og etisk standard for mennesker i svære livssituationer.

Når et rådgivningstilbud er akkrediteret, har det dokumenteret, at de yder kvalificeret og fagligt funderet rådgivning til målgruppen, og at deres organisatoriske rammer lever op til branchens standarder. Hvert tredje år skal disse rådgivninger gennemgå en ny akkrediteringsproces for at beholde deres kvalitetsstempel.

Offentlige instanser skal ikke være akkrediteret eller medlem af RådgivningsDanmark for at fremgå af Børneportalen.

Landsdækkende

Det er vigtigt, at de rådgivningstilbud, som Børneportalen henviser til, henvender sig til børn og unge i hele landet, og derfor kan vi kun medtage rådgivningstilbud, der er landsdækkende.


Gratis

Rådgivningstilbuddene skal yde gratis rådgivning. Telefonopkald og sms'er må gerne takseres, men kun til almindelig telefon/sms-takst.


Anonymt

Børn og unge skal kunne henvende sig anonymt, og rådgivningstilbuddet skal på overbevisende måde garantere anonymiteten. Tilbud, hvor man skal angive mere end blot fornavn og e-mailadresse, betragtes ikke som anonyme.
 

For børn

Rådgivningstilbuddene skal være lettilgængelige for børn og unge. Målgruppen for et rådgivningstilbud kan være sagtens bredere, men rådgiverne skal være klædt på til at tale med børn, og børn skal let kunne navigere rundt på rådgivningstilbuddets hjemmeside.