Guide til voksne - Børneportalen.dk

Guide til voksne

Børneportalen er ikke kun for børn. Børneportalen er også til forældre, fagpersoner og andre voksne, der har med børn og unge at gøre.
Voksne kan bl.a. bruge Børneportalen som et redskab til at guide børn og unge til den rette hjælp og viden om rettigheder. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)
Voksne kan bl.a. bruge Børneportalen som et redskab til at guide børn og unge til den rette hjælp og viden om rettigheder. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)

Gode råd til dig, der arbejder med børn og unge

Som voksen kan du bruge Børneportalen som et redskab til at guide børn og unge til den rette hjælp, til viden om rettigheder og til muligheder for at klage i det offentlige system. Du kan også bruge hjemmesiden til selv at få overblik over de forskellige områder.

Du er vigtig for børn og unges trivsel. Udover at være en faglig støtte i hverdagen er du også en voksen, som kan gøre en forskel, når et barn har det svært. Ensomhed, mobning, psykiske problemer, omsorgssvigt, druk eller vold i hjemmet er ikke noget, som børn og unge skal håndtere alene.

Desværre er det langt fra alle, der har en voksen at støtte sig til, og børn og unge har brug for voksenhjælp til at komme videre. Men det er ikke nogen let opgave at håndtere, når et barn har det svært.

Børnerådet har i samarbejde med Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole & Forældre, De Offentlige Tandlæger, Danske Skoleelever, Børnehaveklasseforeningen og Skolelederforeningen lavet en guide med en række gode råd til dig. Det er råd, som du kan bruge i dialogen med børn og unge om svære emner og deres rettigheder.

Det er råd, du kan bruge i samtalen med forældre, dine kollegaer og dine ledere. Det er råd, som du kan støtte dig til, hvis du har mistanke om, at et barn mistrives.

Hjælp børn og unge, der har problemer

– din guide til at hjælpe børn og unge

Læs eller download folderen her (PDF)

Få mere hjælp

Du kan også kontakte FagTelefonen hos Børns Vilkår, hvis du arbejder med børn og unge, og du ønsker råd og vejledning eller har et spørgsmål i forbindelse med en børnefaglig problemstilling. Du kan ringe til FagTelefonen på telefonnr.: 35 55 55 58.

Hvis du som forælder eller pårørende har spørgsmål, som omhandler børn, eller hvis du oplever, at dit barn ikke trives, kan du ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår på telefonnr.: 35 55 55 57.

Handler dine spørgsmål om mobning, kan du kontakte Dansk Center for Undervisningsmiljø står tilbyder forskellige konsulentydelser.


Flere råd til fagfolk og mødet med børn og unge

Børnerådet har samlet en række gode råd til dig, der i det daglige arbejder med børn og unge. De gode råd er formuleret på baggrund af børn og unges oplevelser. Du kan læse om, hvad der har gjort mødet med det offentlige system til en god oplevelse. Og der er bl.a. råd om børneinddragelse og om, hvordan du kan skabe trygge rammer og møde børn og unge i øjenhøjde.

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge

"Jeg synes, at mine meninger tæller, når det er mit liv"

Læs eller download folderen her (PDF)