Sygdom – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Sygdom – dine rettigheder

Hvis du lider af en sygdom, har du rettigheder. Forskellige love skal sikre, at du får den hjælp og behandling, du har brug for – det gælder også, hvis dine forældre er alvorligt syge. Læs mere om dine rettigheder her.
Se videoen og bliv klogere på dine rettigheder, hvis du bliver syg.

Du har ret til sundhed og udvikling

I Børnekonventionen står der, at:

 • staten eller kommunen skal sikre, at børn og unge har det godt og udvikler sig.
 • alle børn har ret til den bedst mulige psykiske og fysiske sundhed.
 • børn og unge, der er syge, skal have den hjælp, de har brug for.
 • staten eller kommunen skal sørge for at hjælpe de børn, der mister deres forældre.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Du har ret til lægebehandling

I sundhedsloven står der, at:

 • hvis du er under 15 år, bestemmer dine forældre over din lægebehandling. Men du har ret til at få information om din sygdom og behandling. Og lægen skal tage din mening med i sin vurdering af din behandling.
 • når du fylder 15 år, har du ret til selv at vælge, om du vil behandles eller ej. Og du har ret til at være med til at beslutte, hvilken form for behandling, du skal have – fx om du skal have medicin. Du har også ret til at læse i dine journaler.
 • personalet på et sygehus kan vurdere, at du ikke selv kan forstå, hvad dine beslutninger betyder for din behandling og dit liv. Derfor kan de beslutte, at dine forældre skal give samtykke i stedet for dig.
 • læger altid må behandle dig, hvis du eller dine forældre ikke er i stand til at give samtykke – fx hvis du er besvimet, og lægerne ikke kan komme i kontakt med dine forældre.
 • du har ret til tandlægepleje og forebyggende sundhedsbehandling.
 • du kan klage over din behandling, hvis du er blevet behandlet forkert eller har fået fysisk skade af noget medicin. Du kan få hjælp af en patientvejleder det sted, du er blevet behandlet.

Du kan læse hele sundhedsloven her.

Du kan læse om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet her.


Du har ret til at få hjælp

I barnets lov står der, at:

 • du har ret til en god og tryg barndom med voksne, der tager sig af dig og giver dig de bedste muligheder for, at du kan udvikle dig.
 • kommunen skal sikre, at den hjælp, du får, er til gavn for dig.
 • du har lov til at sige, hvad du selv synes, når der bliver besluttet noget om dig.
 • børn og unge-udvalget i din kommune kan beslutte, at du må få lægebehandling, hvis dit helbred kræver det, selvom du eller dine forældre ikke vil give samtykke til behandling.

Du kan læse hele barnets lov her.

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.