Skilsmisse – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Skilsmisse – dine rettigheder

Du har rettigheder, hvis dine forældre skal skilles. Hvis dine forældre går fra hinanden, har du ret til at sige din mening om, hvordan du gerne vil have, at jeres hverdag skal være. Læs mere om dine rettigheder her.

Du har ret til at blive hørt

I Børnekonventionen står der, at:

 • staten eller kommunen skal hjælpe dine forældre med at tage sig af dig, hvis det er svært for dem.
 • du har ret til at sige din mening om, hvordan du gerne vil have, at tingene skal være.
 • staten eller kommunen skal lytte til, hvordan du gerne vil have, at tingene skal være.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Du har ret til hjælp og til at blive inddraget

I forældreansvarsloven står der, at:

 • børn har ret til at være sammen med begge deres forældre.
 • der altid skal tages hensyn til dine ønsker, og hvad der er bedst for dig, når der bliver taget beslutninger, som handler om dig.
 • det er Familieretshuset, der skal hjælpe dine forældre, hvis de ikke kan blive enige, for eksempel om hvor du skal bo, hvem der skal have forældremyndigheden over dig, eller hvor meget du skal være sammen med din mor og din far. Hvis dine forældre har delt forældremyndighed, skal de være enige, når der bliver taget beslutninger om dig.
 • det er lovbestemt, at der skal være fokus på barnets trivsel gennem hele processen, og at du har ret til at blive inddraget så skånsomt som muligt.
 • når dine forældre får behandlet deres sag i Familieretshuset, skal du tilbydes en kontaktperson. Du kan se en video om at få en kontaktperson her.
 • du kan blive inviteret til en børnesamtale i Familieretshuset eller i Familieretten, hvor du har ret til at sige, hvordan der er for dig, når dine forældre går fra hinanden. Hvis du ikke har lyst til at deltage i børnesamtalen, er der ingen, som må tvinge dig til det. Du kan se en video om at komme til en børnesamtale her.
 • hvis det kun er en af dine forældre, der bestemmer over dig, så er det ham eller hende, der har lov til at tage de vigtigste beslutninger om dig, fx hvor du skal bo.

Du kan læse hele forældreansvarsloven her.


Du har initiativret

I forældreansvarsloven står der også, at:

 • hvis du er fyldt 10 år, har du initiativret. Det betyder, at hvis du er ked af de aftaler, dine forældre har lavet, så har du ret til at få Familieretshuset til at indkalde dine forældre til møde, hvor de skal finde ud af, om de kan lave en anden aftale, som passer bedre til dig.

Hvis du er fyldt 10 år og vil bruge din initiativret kan du ringe til Børnenes skilsmissetelefon hos Familieretshuset på telefonnummer 20 60 05 50.

Få hjælp

Hvis dine forældre er skilt eller skal skilles, og du har brug for hjælp eller en at tale med, kan du finde vej til hjælp her.
Find hjælp her

Vil du klage?

Hvis du oplever at dine rettigheder ikke bliver respekteret, eller at Børnekonventionen og de forskellige love ikke bliver overholdt, kan du klage.
Step-by-step guide – sådan klager du

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.