Step-by-step guide: Sådan klager du - Børneportalen.dk
Vil du klage?

Step-by-step guide:
Sådan klager du

Hvis du har et problem, er utilfreds med en beslutning, bliver behandlet dårligt, eller dine rettigheder er blevet overtrådt, kan du klage forskellige steder i Danmark. Bliv guidet til den rigtige klage-instans her.
Se videoen og forstå, hvor og hvordan du klager.

1. Du vil klage, hvis: Du har et problem, du er utilfreds med en beslutning, du bliver behandlet dårligt, eller hvis dine rettigheder er blevet overtrådt.

2. Gå til en voksen, som du stoler på og er tryg ved. Den voksne kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad I skal gøre. Det er de voksne og myndighederne i Danmark, som skal hjælpe dig først.

3. Du kan klage forskellige steder i Danmark, hvis: Du stadig ikke får den hjælp, du har brug for, eller hvis du ikke synes, at de voksne og myndighederne tager de rigtige beslutninger for dig. De forskellige klageinstanser i Danmark tager sig af forskellige slags klager. Hvem du skal klage til, kommer altså an på, hvad du vil klage over. Du kan godt klage selv, men det kan være en god ide at få hjælp fra en voksen.

Hvad vil du klage over?

4. Hvis du har klaget til en af klage-instanserne i Danmark, og du stadig er utilfreds, kan du klage til Ombudsmandens Børnekontor.

5. Stadig utilfreds? Når der ikke er flere steder, du kan klage til i Danmark, kan du klage til FN’s Børnekomité.
Hvis Børnekomitéen giver dig ret, siger de til Danmark, at de skal gøre mere for at hjælpe dig.