Kommunen - Børneportalen.dk
Vil du klage?

Kommunen

Hvis du har det svært derhjemme, hos en plejefamilie eller på en institution, er det den kommune, du bor i, som skal sørge for at hjælpe dig. Men hvis du er utilfreds med de beslutninger, kommunen tager, kan du klage, så kommunen ser på din sag igen.

Hvad kan jeg klage over?

Kommunen skal hjælpe dig, hvis du ikke trives derhjemme, i skolen, hos en plejefamilie eller på en institution.

Derfor er det også din kommune, der tager nogle beslutninger om, hvad der skal ske, for at du kan få det bedre, og hvilken støtte, du kan få.

Men du kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke tager de rigtige beslutninger for dig. Det kan fx være beslutninger om den type hjælp, du skal have, eller hvor du skal bo. Du skal være fyldt 10 år, før du selv kan klage. Man kan bl.a. klage over kommunens beslutninger om anbringelse, ungestøtte, hjemtagelse, ændring af anbringelsessted eller støtte til børn med handicap.

Du kan også klage, hvis kommunen, lærere eller andre voksne ikke har reageret på, at du har det dårligt.

Når du klager over kommunen, er det nogle gange med opsættende virkning. Det betyder, at tingene skal forblive som de er, indtil klagen er behandlet. Hvis kommunen ikke giver dig ret i din klage, sender de den videre til Ankestyrelsen. Spørg en voksen, om der er opsættende virkning for din sag.


Hvordan klager jeg?

Når kommunen tager en beslutning om dig, skal de give dig en klagevejledning. Hvis du ikke får en med det samme, kan du bede om at få den.

Klagevejledningen forklarer, hvordan du klager.

Du kan også henvende dig direkte til din kommune.

Det kan være lidt forskelligt, hvem man skal kontakte i de forskellige kommuner i Danmark. Du kan finde et telefonnummer til din kommune, ved at søge på nettet.

Hvis du har svært ved at finde det, kan du spørge en voksen om hjælp.


Kan jeg være anonym?

Hvis du vil klage over noget, som kommunen har besluttet, skal kommunen vide, hvem du er, for at de kan behandle klagen.