Ankestyrelsen - Børneportalen.dk
Vil du klage?

Ankestyrelsen

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du mener, at kommunen ikke gør det rigtige for dig. Hos Ankestyrelsen tager de sig af klager, der handler om børn, som har brug for særlig hjælp og støtte.

Hvad kan jeg klage over?

Hos Ankestyrelsen kan du klage over din kommunes beslutninger om dig. Du kan klage selv, hvis du er fyldt 10 år.

Før du klager til Ankestyrelsen, skal du først have klaget til din kommune. Når du har klaget til kommunen, og du stadig ikke er enig i deres beslutning, så kan du klage til Ankestyrelsen.

Man kan bl.a. klage over kommunens beslutninger om anbringelse, ungestøtte, hjemtagelse, ændring af anbringelsessted eller støtte til børn med handicap.

Hvis din klage handler om tvangsanbringelse, skal du ikke klage til kommunen først, men direkte til Ankestyrelsen.

Hvis du er i tvivl om, om du kan klage til Ankestyrelsen, kan du ringe til dem først. Så kan de hjælpe dig videre.


Hvordan klager jeg?

Hvis du er fyldt 10 år, kan du klage til Ankestyrelsen. Voksne kan også klage for dig eller hjælpe dig med at klage. Når du klager, skal du beskrive, hvad du klager over.

Du kan klage til Ankestyrelsen ved at ringe, skrive en mail eller udfylde en kontaktformular.

Web: Ankestyrelsen

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Telefon: 33 41 12 00


Kan jeg være anonym?

Hvis du vil klage til Ankestyrelsen, skal de vide, hvem du er, for at de kan behandle klagen.