Socialtilsynet - Børneportalen.dk
Vil du klage?

Socialtilsynet

I Danmark er der fem socialtilsyn, som holder øje med plejefamilier, anbringelsessteder og andre tilbud i hver sin region. Hvis du har bekymrende oplysninger om et opholdssted eller en plejefamilie, kan du give socialtilsynet besked om det.

Har du bekymrende oplysninger om et opholdssted eller plejefamilie?

Hvis du kender til noget i en plejefamilie eller på en institution, som ikke er i orden, kan du ringe anonymt til socialtilsynet.

Det er det, man kalder en "whistleblower-ordning".

Det kan fxl handle om ulovlige magtanvendelser, eller hvis børn og unge bliver behandlet dårligt på andre måder på en institution eller hos en plejefamilie.

Socialtilsyn Hovedstaden: 38 21 37 70

Socialtilsyn Øst: 72 36 14 53

Socialtilsyn Nord: 41 93 61 40

Socialtilsyn Midt: 89 70 56 09

Socialtilsyn Syd: 72 53 19 99


Kan jeg være anonym?

Du kan godt henvende dig anonymt til socialtilsynet. Så du behøver ikke fortælle, hvem du er.