Psykisk sårbar – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Psykisk sårbar – dine rettigheder

At være psykisk sårbar kan betyde mange forskellige ting. Hvis du har det psykisk svært, har en diagnose eller en psykisk sygdom, har du ret til at få hjælp. Læs mere om dine rettigheder her.
Se videoen og forstå dine rettigheder, hvis du har det svært psykisk

Du har ret til sundhed og udvikling

I Børnekonventionen står der, at:

 • staten eller kommunen skal sikre, at børn og unge har det godt og udvikler sig.
 • alle børn har ret til den bedst mulige psykiske og fysiske sundhed.
 • staten eller kommunen skal sørge for at hjælpe børn og unge, der er syge.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Du har ret til at få hjælp

I barnets lov står der, at:

 • du har ret til en god og tryg barndom med voksne, der tager sig af dig og giver dig de bedste muligheder for, at du kan udvikle dig.
 • at den kommune, du bor i, har pligt til at hjælpe dig og din familie.
 • kommunen skal sikre, at den hjælp, du får, er til gavn for dig.
 • du har lov til at sige, hvad du selv synes, når der bliver besluttet noget om dig.
 • børn og unge-udvalget i din kommune kan beslutte, at du må få lægebehandling, hvis dit helbred kræver det, selvom du eller dine forældre ikke vil give samtykke til behandling.

Du kan læse hele barnets lov her.


Du har ret til lægebehandling

I sundhedsloven står der, at:

 • hvis du er under 15 år, bestemmer dine forældre over din lægebehandling. Men du har ret til at få information om din sygdom og behandling. Og lægen skal tage din mening med i sin vurdering af din behandling.
 • når du fylder 15 år, har du ret til selv at vælge, om du vil behandles eller ej. Og du har ret til at være med til at beslutte, hvilken form for behandling, du skal have – fx om du skal have medicin. Du har også ret til at læse i dine journaler.
 • personalet på et sygehus kan vurdere, at du ikke selv kan forstå, hvad dine beslutninger betyder for din behandling og dit liv. Derfor kan de beslutte, at dine forældre skal give samtykke i stedet for dig.
 • læger altid må behandle dig, hvis du eller dine forældre ikke er i stand til at give samtykke – for eksempel hvis du er besvimet, og lægerne ikke kan komme i kontakt med dine forældre.

Du kan læse hele sundhedsloven her.


Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien

 • Når du er indlagt, er målet altid, at du skal få det bedre. Personalet vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe dig.
 • Desværre er det nogle gange nødvendigt at bruge tvang, men kun som en absolut sidste mulighed, når intet andet virker.
 • Du har rettigheder, hvis du er blevet udsat for tvang på psykiatrisk afdeling. Der er forskellige rettigheder alt efter, om du er under eller over 15 år.

Læs mere om tvang og rettigheder

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien

Til patienter til og med 14 år – og deres pårørende.

Læs eller download folderen her (PDF)

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien

Til patienter mellem 15 og 17 år – og deres pårørende.

Læs eller download folderen her (PDF)

Få hjælp

Hvis du har det svært, er psykisk sårbar eller lider af en psykisk sygdom, og du har brug for en at tale med, kan du finde hjælp her.
Find hjælp her

Vil du klage?

Hvis du oplever at dine rettigheder ikke bliver respekteret, eller at Børnekonventionen og de forskellige love ikke bliver overholdt, kan du klage.
Step-by-step guide – sådan klager du

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.