Skole – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Skole – dine rettigheder

Mange børn og unge bruger rigtig meget tid i skolen. Derfor er der forskellige love, som skal sikre, at skolen er et godt sted at være, og at eleverne lærer mest muligt. Læs mere om dine rettigheder i skolen her.
I FN's Børnekonvention står der, at du har ret til at gå i skole og have mulighed for at uddanne dig efter 9. klasse. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)
I FN's Børnekonvention står der, at du har ret til at gå i skole og have mulighed for at uddanne dig efter 9. klasse. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)

Du har ret til at gå i skole

I Børnekonventionen står der, at:

 • Alle børn og unge har ret til at gå i skole.
 • Du har ret til en god skole, som giver dig den nødvendige viden og udvikler dig som menneske.
 • Alle børn og unge har ret til studievejledning.
 • Du skal have mulighed for at videreuddanne dig efter 9. klasse – fx på en erhvervsskole eller gymnasium.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.

 

At du har ret til at gå i skole står også i Danmarks grundlov. Grundloven er Danmarks vigtigste lov, og alle andre love skal overholde den. Du kan læse Grundloven her.

 

Går du i folkeskolen? Her er dine rettigheder


Du har ret til at blive inddraget

 • Alle skoler med 5. klassetrin eller derover har ret til at oprette et elevråd.
 • Alle elever må være med til at vælge, hvilke elever, der skal være med i elevrådet. Du kan også selv blive valgt, hvis de andre elever stemmer på dig.
 • Skolens elevråd har ret til at have elever med i andre råd, fx arbejdsmiljøudvalg, mobbeudvalg og skolebestyrelsen.
 • Skolens leder skal spørge eleverne, hvordan deres sikkerhed og sundhed er.
 • Eleverne har ret til at vælge to undervisningsmiljø-repræsentanter. De skal tale med ledelsen, om skolen er et sundt og sikkert sted at være.

 

Du har ret til en skole uden mobning

 • Skolen skal være et sundt og sikkert sted, hvor du har mulighed for at udvikle dig og lære noget.
 • Alle skoler skal vurdere, hvordan skolemiljøet er. Både det fysiske skolemiljø, fx om toiletterne er ulækre, og det psykiske skolemiljø, fx om der er meget larm i klassen. Det hedder en undervisningsmiljøvurdering, og den vurdering skal du som elev have adgang til.
 • Alle skoler skal have et værdiregelsæt, som er regler for, hvordan man skal behandle hinanden på skolen.
 • Alle skoler skal have en antimobbestrategi. Her skal skolen skrive, hvad den vil gøre for, at eleverne ikke bliver mobbet – hverken på skolen eller på sociale medier. Skolen skal også skrive, hvordan det bliver stoppet, hvis nogle elever alligevel bliver mobbet.

 

Du har ret til at klage, hvis dine rettigheder ikke bliver overholdt

 • Du har ret til at klage, hvis der sker noget på din skole, som ikke er i orden.
 • Du skal altid starte med at klage til din skoleleder – også selvom det er skolen eller lederen, som du vil klage over.
 • Du kan klage til skolebestyrelsen, når skolelederen har forsøgt at løse det problem, du klager over. Eller hvis du synes, at skolelederen ikke løser problemet godt nok.

Hvis skolelederen eller skolebestyrelsen ikke kan hjælpe dig, er der heldigvis andre, der kan. Hvem, du skal klage til, afhænger af, hvad du vil klage over. Se hvordan du klager her.

 

Går du på friskole eller privatskole? Her er dine rettigheder

Går du på en friskole eller privatskole, har du selvfølgelige også rettigheder. Børnekonventionen gælder også for dig, men de danske love ser lidt anderledes ud for elever på friskoler og privatskoler.

I Friskoleloven og Undervisningsmiljøloven står der, at du har ret til at:

 • danne et elevråd, vælge en elevtalsmand eller på en anden måde udtrykke dine ønsker og meninger.
 • fortælle din side af sagen, hvis skolen overvejer at smide dig ud. Du har også ret til at have fx dine forældre eller en god ven med til samtalen med skolen.
 • skolen skriver en rapport om, hvordan det er at være på skolen. Det handler både om det fysiske skolemiljø, fx om toiletterne er ulækre, og det psykiske skolemiljø, fx om der er meget larm i klassen. Det hedder en undervisningsmiljøvurdering, og den skal du have adgang til.
 • være med til at vælge to undervisningsmiljø-repræsentanter, der kan tale med ledelsen, om skolen er et sundt og sikkert sted at være.
 • skolen har et værdiregelsæt. Det er regler for, hvordan man skal behandle hinanden på skolen.
 • alle skoler skal have en antimobbestrategi – også for de sociale medier.

Men du har også en masse andre rettigheder! Måske står de i skolens vedtægter eller værdigrundlag. Spørg din skoleleder, hvor du kan læse om dine rettigheder på netop din skole.

 

Bliver dine rettigheder ikke overholdt? Du har ret til at klage

 • Du har ret til at klage, hvis du synes, der sker noget på din skole, som ikke er i orden.
 • Alle klager skal starte hos din skoleleder – også selvom det er skolen eller lederen, som du vil klage over.
 • Du kan klage til skolebestyrelsen, når skolelederen har forsøgt at løse det problem, du klager over. Eller hvis du synes, at skolelederen ikke løser problemet godt nok.

 

Hvis skolelederen eller skolebestyrelsen ikke kan hjælpe dig, er der heldigvis andre, der kan. Hvem du skal klage til, afhænger af, hvad du gerne vil klage over. Se hvordan du klager her.

Få hjælp

Hvis du oplever noget på din skole, som ikke er i orden, eller noget, som du gerne vil ændre på, kan du finde vej til hjælp her.
Find hjælp her

Vil du klage?

Hvis du oplever at dine rettigheder ikke bliver respekteret, eller at Børnekonventionen og de forskellige love ikke bliver overholdt, kan du klage.
Step-by-step guide – sådan klager du

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.